Skip to main content
Skip table of contents

Resurssien varaustilan muokkaus


Varaustilan muokkaus resurssilistasta Resurssitietokannassa valittujen rivien varaustilaa muokataan toiminnolla: Muokkaa varauksia. Vaihtoehtoina ovat: Automaattinen/Vapaa, Kiinnitetty tai Manuaalinen. Näistä on valittavissa ne vaihtoehdot, jotka voidaan tehdä jollekin valituista riveistä. Valittu tila asetetaan niille riveille joille ko. tila voidaan asettaa. Kun valittuna on yksi resurssi, joka ei ole käytössä, tälle voidaan valita lisäksi piiri/lähtö sekä asettaa resurssitunnus.
Piirin/lähdön kaikkien resurssien varaustilan muokkaus Piiri-/lähtöluettelon valittujen piirien/lähtöjen kaikkia resursseja voidaan muokata toiminnosta: Näytä varaukset (Show Resources) avautuvassa listassa. Tässä on toiminto Muokkaa varauksia, joka toimii kuten resurssitietokannan vastaava toiminto.
Manuaalisten ja kiinnitettyjen varausten varausjärjestys

  1. Manuaalinen varaus.- Jos löytyy, käytetään aina.
  2. Kiinnitetty varaus tietyllä resurssitunnuksella (eksaktisti kiinnitetty varaus).- Jos löytyy ja on sopiva, käytetään.- Jos löytyy, eikä ole sopiva, resurssin varaus epäonnistuu.
  3. Kiinnitetty varaus piirille/lähdölle yleisesti.- Jos löytyy ja on sopiva, käytetään.
  4. Automaattivaraus.- Järjestelmä käyttää valintaohjetta vapaan resurssin varaamiseen


Huomaa
Vaikka generoinnin automaattivaraus valitseekin "tunnottomasti" seuraavan vapaan resurssin, joka täyttää ehdot, voit vaikuttaa varausjärjestykseen generoimalla piirejä haluamallasi tavalla. Esimerkiksi tietyn tyyppiset piirin yhdellä kertaa tms.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.