Skip to main content
Skip table of contents

Hiiren käyttö, zoomaus ja näppäintoiminnot

Tehokkaan piirto- ja suunnittelutyön tueksi saatat tarvita vinkkejä hiirityöskentelyyn ja pikanäppäinten käyttöön. Vertex ED:ssä hiirellä suoritetaan erilaisia piirtämiseen, valitsemiseen, zoomaukseen ja siirtelyyn liittyviä toimintoja. Hiiren avulla suoritetaan myös piirustuksen zoomaukseen ja siirtelyyn liittyviä toimintoja. Pikanäppäinten avulla sujuvoitat puolestaan yksittäisten suunnittelurutiinien- ja toimintojen käynnistämistä ja läpikäyntiä.

Hiiren käyttö - Yleisohje

Lue ohjeita siten, että oletusarvona on oikeakätisen hiiren toiminta-asetukset. Hiiren painikkeilla on seuraavat merkitykset:

Hiiri
Painike
Toiminta mm.


1 = Hiiren vasen näppäin

Osoita elementti työikkunasta. 
Valitse toiminto tilannekohtaisesta valikosta. 
Avaa valikkorivin esim. Tiedosto-valikko ja valitse toiminto.

2 = Hiiren keskinäppäin / rulla

Hyväksy / Lopeta toiminnon käyttö. Zoomaus. Rulla voidaan asettaa toimimaan hiiren keskipainikkeena hiiren ominaisuuksissa.

3 = Hiiren oikea näppäin

Avaa tilannekohtainen valikko.

Zoomaustoiminnot

Zoomaustoimintojen ja pikanäppäinten avulla saat tuotua nopeasti näkyviin piirustuksen osakokonaisuuksia ja vastaavasti suuren piirustuskokonaisuuden kokonaisnäkymiä.

Kaiken zoomaus - Koko kuva

Toiminto asettaa kaikki työikkunan elementit kokonaisuudessaan näkyviin työikkunassa. Työskentelyn lomassa esim. osittain tai kokonaan zoomatut, panoroidut työikkunan elementit asettuvat kokonaisuudessaan näkyviin työikkunassa.

Valitse toiminto: Näkymä Näkymä - Koko kuva. Pikanäppäimenä A-näppäin. Toiminto työkalupalkissa: vasemmalta oikealle edettäessä löytyvät toiminnot Koko kuva, Zoomaa ja Piiloviivat: 

Näkymän zoomaus - Zoomaa

Toiminnolla zoomataan piirustusta työikkunassa lähempää tarkastelua varten. Zoomaa ikkunasta alue osoittaen alueelle 2 nurkkapistettä järjestyksessä: 1) osoita vasen alanurkkapiste ja 2) osoita oikea ylänurkkapiste. Tällöin zoomaus tapahtuu.

Valitse toiminto: Näkymä - Näkymä - Zoomaa. Pikanäppäimenä Z. Toiminto työkalupalkissa: vasemmalta oikealle edettäessä löytyvät toiminnot Koko kuva, Zoomaa ja Piiloviivat: 

Dynaaminen zoomaus

Toiminnolla zoomataan piirustusta työikkunassa liikuttamalla hiirtä alustalla tai hyödynnetään hiiren rullaa zoomauksessa.

Valitse toiminto: Paina näppäinyhdistelmää Shift + Hiiren oikea näppäin ja pidä ne alas painettuina. Liikuta hiirtä itseäsi kohti, jolloin piirustus suurenee työikkunassa. Liikuta hiirtä itsestäsi poispäin, jolloin piirustus pienenee työikkunassa. Vapauta näppäinyhdistelmä.

Rullahiiren avulla: Vie kohdistin ensin zoomattavaan kohteeseen. Pyöritä hiiren rullaa itseäsi kohti, jolloin piirustus suurenee työikkunassa. Pyöritä rullaa poispäin, jolloin piirustus pienenee työikkunassa. Voit vapaasti vaihtaa zoomauksen kohdetta eri zoomaustasojen välillä. 

Muut zoomausvaihtoehdot ja vinkit

Edellisten zoomaustoimintojen vaihtoehtoina ovat pikanäppäintoiminnot: F6, zoomaa sisään ja F7, zoomaa ulos. Voit vapaasti vaihtaa zoomauksen kohdetta eri zoomaustasojen välillä siirtäessäsi hiiren kohdistinta samanaikaisesti kunkin F6- tai F7-pikanäppäinpainalluksen välissä.

Muista, että mikäli zoomaat vahingossa ulos piirustuksesi ulkopuolelle ja piirustus häviää näkyvistä työikkunastasi, voit aina palauttaa piirustuksen näkyviin kokonaisuudessaan valitsemalla Näkymä Näkymä - Koko kuva tai yksinkertaisemmin pikanäppäimellä A.

Voit halutessasi vaihtaa hiiren rullasta käytettävän zoomauksen suuntaa ohjelman asetuksista. Navigoi Tiedosto - Asetukset - Piirustukset ja mallit - Käyttö-välilehdelle ja valitse Käänteinen zoom.

Rullazoomausta voit käyttää myös ctrl-näppäin alaspainettuna, jolloin kursorin sijaintipaikka pysyy zoomausnäkymässä paikallaan, eikä siirry näkymän keskelle, kuten normaalin rullazoomauksen tapauksessa.

Näppäintoiminnot

Näppäintoimintojen avulla sujuvoitat suunnittelutyösi etenemistä.

SelainAvaa Selain / Sulje SelainBNäkymäPanoroiShift+hiiren keskipainike

ZoomaaShift+hiiren oikea painike

Zoomaa alueZ

Zoomaa alue uuteen ikkunaanShift+F
Koko kuva (kaikki näkyviin)A

Kuvarajojen 0.5 mm automaattihaku

Poistaa piiloviivat, ja päivittää piirustuksen tekstisymbolit.

Ctrl+F5
SuurennaF6

PienennäF7

Ikkunan tallennus rasterikuvaksiF11

Sulje ikkunaCtrl+F4

Poistaa piiloviivat ja päivittää piirustuksen tekstisymbolit.Shift+F5

Piiloviivojen poisto ja uudelleen piirtoP Ctrl+HProjekti, PiirustuksetAvaa projektiCtrl+J

Avaa piirustusryhmästäCtrl+G

Avaa piirustusryhmästä, valitse jokin aktiivisen piirustuksen lehdistä.Ctrl+Shift+G

Avaa arkistostaCtrl+O

Avaa edellinen piirustuslehtiPage Up

Avaa seuraava piirustuslehtiPage Down

Avaa edellinen piirustuslehti samaan ikkunaanCtrl+Page Up

Avaa seuraava piirustuslehti samaan ikkunaanCtrl+Page DownTiedostoUusi piirustuslehtiCtrl+N

TallennaCtrl+S

Vie (Export)Ctrl+E

Tuo (Import)Ctrl+IValitun elementin käsittelyKopioi leikepöydälleCtrl+C

Liitä leikepöydältäCtrl+V

Leikkaa leikepöydälleCtrl+X

PoistaDelete
KumoaCtrl+Z

Teepäs, Tee uudelleenCtrl+Y
Käännä +45 (45° vastapäivään)Ctrl+

Käännä -45 (45° myötäpäivään)Ctrl+

Käännä +90 (90° vastapäivään)Ctrl+, Ctrl+M

Käännä -90 (90° myötäpäivään)Ctrl+

Peilaus X- tai Y-akselin suhteenCtrl+K

Peilaus X-akselin suhteenCtrl+Shift+,
Ctrl+Shift+

Peilaus Y-akselin suhteenCtrl+Shift+,
Ctrl+Shift+

Symbolin haku viivalle ja kierto kohtisuoraan viivaan nähden osoitetulle puolelleM

Vaihda symbolin sijoitus-IO-pistettäF3HakuLaitteen / Tekstin hakuCtrl+F

Pisteeseen, IO-pisteeseenX

ViivaanL

Viivan puoliväliinC

LeikkauspisteeseenS

Kahden osoitettavan pisteen puoliväliinD

Kahden viivan näennäiseen leikkauspisteeseen.Shift+D

Viivojen leikkauspisteeseen, viivan pisteeseen, lähimpään viivaanY

Estää haun viivaan, viivan pisteisiin ja ryhmiin.Alt
Hilaverkon pisteisiin (ellei automaattihaku)><

Automaattinen hilaverkon pisteisiin haku pois päältä/palautus.Shift+G

Oikealla puolella olevaan pystyhilaviivaanShift+

Vasemmalla puolella olevaan pystyhilaviivaanShift+

Yläpuolella olevaan vaakahilaviivaanShift+

Alapuolella olevaan vaakahilaviivaanShift+Suhteellinen hakuSuhteellisten siirtymäkoordinaattien nollaus = Paikallisen nollapisteen asetusQ

Absoluuttisten ja suhteellisten siirtymäkoordinaattien nollausShift+QKohdistimen lukitusX-akselilleW

Y-akselilleE

Viivan suuntaanR

Edellisen pisteen ja kohdistimen kauttaShift+R

Viivan suuntaan tietylle etäisyydelleCtrl+R

KohtisuoraanT

Suuntalukituksen vapautusF
Lukitun kohdistimen hakupisteen suunnan vaihtoJ

Estää kohdistimen lukittumisen viivaimen suuntaan.Alt

Kulmaan lisäys/vähennys viivaimeenShift+WKohdistimen ulkonäköKoordinaatistokohdistinK

HiusristikohdistinShift+HTulostusTulosta piirustusikkunan sisältöCtrl+PMuutLokiselaimen avausSpace L
Hyväksy, Valmishiiren keskipainike, V

LopetaEscJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.