Skip to main content
Skip table of contents

2023 Johdinsarjasuunnittelu

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (vx. 2023)

Yleistä

Johdinsarjan segmentin johdotuksen selaustoiminnon parannukset

Toiminnon saa käyntiin johdinsarjakuvan segmentti (tai monen segmentin) valinnan consen-menusta (hiiren toinen painike) tai Suunnittelu→Johdinsarjat→Tiedot→Segmenttien johdotus. Tyhjällä valinnalla avataan johdinsarjakuvan kaikkien segmenttien johdotus.

Johdinsegmentin valinta → Segmenttien johdotus avaa segmenttikohtaisen johdinlistauksen.

Kaikkia segmenttejä pääsee tarkastelemaan valitsemalla Segmenttien johdotus ilman johdinreittivalintaa.

Segmenttien johdotustiedot päivitetään johdinsarjan päivityksen yhteydessä. Toiminnossa selataan johdinsarjakuvan segmenttejä ja niissä kulkevia johtimia ja kaapeleita. Segmentille lasketaan arvio sen paksuudesta perustuen johtimien ja kaapeleiden paksuuksiin. (ks. alempaa kohta "Johdin- ja kaapelihalkaisijan lukeminen nimikkeeltä")

Vertex ID: ED-3957, ED-4003

Kuvassa listattuna johdinsarjan kaikki johdinsegmentit.

Segmentit jotka sisältävät pienen määrän johtimia paksuus lasketaan aina algoritmisesti ja niille on nähtävissä yksi mahdollinen järjestyslayout. Suuremmille johdin- ja kaapelimäärille paksuusarvo lasketaan segmentin johdinmäärään sidotun tiheysarvion perusteella ja näille ei ole määritetty mahdollista järjestyslayout-kuvaa suorituskyvyn parantamiseksi. Layoutkuvan ja algoritmisesti määritetyn paksuuden voi määrittää Laske Layout -painikkeella. Johtimen muita tietoja sekä kaapelin yksittäisiä johtimia voi selata Johdintiedot-painikkeella.

Lisäksi johdinsarjan segmenttien paksuuksien laskennassa kierretyt johdinparit vievät enemmän tilaa kuin ei-kierrettynä. Laskenta huomioi kierretyt parit laskennassa kuten kaapelit, mutta ne esitetään kuitenkin omina riveinään johdotuslistassa. Kierretyn parin kokonaishalkaisija on sen johtimien yhteenlaskettu halkaisija.

Tutustu johdinnipun paksuuslaskentaan tarkemmin tästä.


Yhteysviivoille oma tilavalikko johdinsarjan kokoonpano- ja pöytäkuvissa

Yhteysviivan tilavalikkoa on muutettu johdinsarjan kokoonpanokuvassa ja johdinsarjan pöytäkuvissa:

  • "Kaapelit" on poistettu
  • Suoraan valittaviksi tunnuksiksi on vaihdettu: "Pituus" ja "Kaapelisuojan tyyppi".
  • "Segmenttien johdotus" on siirretty alemmaksi "Leikepöytä" alivalikon alapuolelle.

Muutos tehtiin, koska aiempien versioiden tilavalikko ei kuvannut em. tapauksissa yksittäistä johdinta vaan johdinten reittiä kokoonpanokuvissa tai pöytäkuvissa. Yhdistelmätunnusten "Johdintunnus ja johdinväri" ja "Johdintyyppi ja johdinkoko" toimintodialogit ovat käytössä vain kun piirustuksen tyyppi on "Johdinsarjapiirikaavio".

Vertex ID: ED-4204

Johdinkokojen asetus johdintyypin mukaan

Johdinsarjan projektiasetuksiin on lisätty johdintyyppikohtaiset johdinkoko = halkaisija-arvot. Jos käytetylle johdintyypille ei ole määritetty omia halkaisija-arvoja käytetään oletus arvoja, jotka määritellään myös johdinsarjan projektiasetuksiin.

Näihin annetaan halkaisija-arvot syntaksilla:
"<johdintyyppi> | <johdinkoko1>=<halkaisija1> | <johdinkoko2>=<halkaisija2> | ..."

Katso myös kohdat "Johdinsarjan segmentin johdotuksen selaustoiminnon parannukset" ja alta "Johdin- ja kaapelihalkaisijan lukeminen nimikkeeltä"

Vertex ID: ED-4091

Johdinsarjan osatiedot

Johdin- ja kaapelihalkaisijan lukeminen nimikkeeltä

Johdinsarjakuvassa voidaan laskea arvio johdinnipun paksuudesta uuden Segmenttien johdotus -toiminnon avulla.

Käyttäjän on mahdollista antaa johtimille käytettävät paksuudet oletuksina perustuen johtimien johdinpinta-alaan. Johtimien paksuudet voivat kuitenkin vaihdella niiden tyyppien perusteella vaikka niille olisi määritelty sama koko (johtavuuspinta-ala). Tästä johtuen johdin- ja kaapelihalkaisijat voidaan asettaa nyt ensisijaisesti niiden nimikkeille talteen. Jos halkaisijaa ei ole asetetettu, niin käytetään johdinkokoon perustuvaa oletusarvoa.

Vertex ID: ED-3907

Johdinsarjan reittien laitetiedot: Määritetään laitetietojen pituusarvo yhteysviivan pituustunnuksesta

Johdinsarjan johdinreiteille on nyt mahdollista täydentää laitetietoja (esim. suojaputket, kaapelisuojat) siten, että niiden pituus haetaan johdinsegmentin pituudesta valinnalla <L>.


Dialogin pituuskenttä on myös vapaasti täytettävissä eli pituus voidaan syöttää käsin tai kaavana (esim. "<L>+100" jolloin osaluetteloon tulee elementille annettu pituus plus 100). Jos pituusarvo annetaan kaavana, <L> täytyy olla kaavassa ensimmäisenä. Lisäksi tämä tieto on haettavissa johdinsarjan osaluetteloon.

Vertex ID: ED-4224


Johdinsarjan osaluettelotaulukot kuviin

Ohjelma sisältää nyt mallin kuviin lisättävistä ja päivittyvistä osaluettelotaulukoista. Taulukkoa voidaan muokata tarvittaessa.

Johdin- ja kaapelimääräluettelotaulukot kuviin

Ohjelma sisältää nyt mallin kuviin lisättävistä ja päivittyvistä johdin- ja kaapelimääräluettelotaulukoista. Taulukkoa voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Johdotuksen keruu

Käsin annetut johdinpituudet johdintaulukkoon

Johdinsarjan johdotustaulukkodialogin välilehden "Pituustiedot" kentillä "Lisäpituus" ja "Pituus annettu" ohjataan johdinkohtaisesti lopullista pituusarvoa. Antamalla lisäpituus summataan se kuvasta saadun pituuden kanssa. Antamalla pituusarvo kenttään "Pituus annettu" korvaa se johtimen pituuden. Annetut arvot säilyvät johdinsarjakuvan päivityksessä.

Esimerkiksi kierretyt johdinparit vaikuttavat huomattavasti johdinsarjan johtimien pituuksiin (+10%). Myös johdinsarjojen mutkat ja käytettävät haarakappaleet vaikuttavat johdinpituuksiin.

Vertex ID: ED-3493

Johdinsarjan leikkuulistan merkkauksien formaatin määritys

Parannettiin leikkuulistan tulostusta lisäämällä johdinsarjatuotannon asetuksiin merkkausformaattiasetukset.

Käytetään formaattia, jossa tietokantakenttien nimet kirjoitetaan hakasuluissa esimerkiksi: "[<kenttä1>].[<kenttä2>] - [<kenttä3>].[<kenttä4>]"

Vertex ID: ED-4202


Johdinsarjan liittimen pinnien välisten johdinlenkkien oletuspituuden asetus

Johdinsarjan projektiasetuksissa voidaan antaa hyppylangoille oletuspituus. Oletuspituus lisätään tapauksissa, jossa johdin on kytketty saman laitteen eri pinnien välillä.

Vertex ID: ED-2802

Johdinsarjan johdotustietokannan muutokset

Johdinsarjan johdotustietokantaan lisättiin kentät kaikille käytössä oleville tunnuksille.

Vertex ID: ED-4087, ED-4100

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.