Skip to main content
Skip table of contents

2023 Johdinnipun paksuuslaskenta

Johdinsarjanpäivitystoiminto laskee segmenteille minimihalkaisijan siinä kulkevien johtimien perusteella. Johtimien kokonaishalkaisijat annetaan johdinsarja-asetuksissa johtimien pinta-aloittain, jotka voidaan määritellä myös johdintyypeittäin. Johdinhalkaisijat voidaan myös antaa johdin- ja kaapelinimikkeille. Kaapelien tapauksessa kaapelin halkaisija luetaan aina kaapelinimikkeeltä. Jos annetaan halkaisijatieto nimikkeille käyttäen Vertex ED -ympäristön komponenttitietokantaa, täytyy komponenttitietokanta ja sen mahdollinen räätälöity näyttöformaatti päivittää (../custom/kompot_edit). Komponenttitietokannan päivitystarpeessa otathan yhteyttä tukipalveluun.

Paksuuden laskenta perustuu kahteen menetelmään:

  • Ympyräpakkausalgoritmi
  • Tilastollinen tiheys

Jos segmentti sisältää vain osan kaapelin johtimista eli kaapelia on tarkoitus kuoria ja reitittää se useaa johdinsarjan segmenttiä pitikin, lasketaan segmentin paksuus hyödyntäen kaapelin yksittäisiä johtimia. Kaapelin yksittäisen johtimen paksuus määritetään karkeasti hyödyntäen tilastollinen tiheys menetelmää. Kaapelin yksittäisen johtimen halkaisijan määrityksessä oletetaan, että jokainen johdin on poikkileikkaukseltaan ympyrä ja ovat keskenään saman kokoisia.

Ympyräpakkausalgoritmi

Pienille johdinmäärille (< 15) segmenttien paksuudet lasketaan algoritmisesti etsimällä pienintä mahdollista ympyrää, mihin johtimet mahtuvat (määritellyn tarkkuuden rajoissa). Algoritmin tuotoksena saadaan mahdollinen layout-kuva johtimien sijoittelusta ympyrämuotoisen segmentin sisällä. Hyvin pienissä johdin määrissä segmentin paksuus on hyvin riippuvainen käytettävistä johtimista, mutta hiemankin suuremmille johdinmäärille algoritmilla määritetty arvo ei merkittävästi eroa tilastollisesta paksuuden määrityksestä.

Tilastollinen tiheys

Suuremmille (> 15) johdinmäärille segmentin tiheys eli segmentin poikkipinta-alan ja johtimien yhteenlaskettujen poikkipinta-alojen suhde stabiloituu. Ja mahdollinen segmentin minimipaksuus pystytään yksinkertaisesti määrittämään minimitiheyden perusteella. Tilastollisella menetelmällä johtimien mahdollista sijoittumista segmentin sisällä ei saada määritettyä. Kuuvajassa on ympyräpakkauksien tiheyksiä eri ympyräsarjoille, missä mustalla on samankokoisten ympyröiden sarja. Tapauksessa, jossa ympyräsarja koostuu hyvin erikokoisista ympyröistä, on taipumus pakkautua tiheämmin kuin samakokoisten sarja. Vertex ED ohjelmistoon minimitiheysarvot on valittu samankokoisten ympyröiden sarjasta. Useassa tapauksessa suurin osa segmentin johtimista ovat kooltaan lähellä toisiaan ja siksi myös hyvin lähellä samankokoisten ympyröiden sarjaa.

Ohjelmaan asetetut johdintiheydet johdinmäärittäin.

Johdinmäärä (kpl)Segmentin johdintiheys
11.0
20.5
30.65
50.68
100.7
150.73
200.75
300.77
400.78
500.79
700.80
1000.81
2000.83
3000.84
4000.85
5000.86
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.