Skip to main content
Skip table of contents

2023 Mitä uutta Vertex ED 2023 ja HD 2023

  
HD_72.png

Johdinsarjasuunnittelu selkeytyy ja tarkentuu

Uusien 2D- ja 3D-johdinsarjasuunnittelun ominaisuuksien avulla suunnittelet monipuolisemmin ja tarkemmin määriteltyjä johdinsarjoja.

Pääset tarkastelemaan johdinsarjan johdinreittien sisältöjä selkeämmin. Näet johdinnippujen paksuuden ja mahdollisen järjestyslayoutin uuden Segmentin johdotus -toiminnon avulla. Pystyt määrittämään johdinten ja kaapeleiden kokotietoja johdintyypeille ja voit määrittää tiedot nimikkeille talteen.

Johdinreittien laitetiedot täydentyvät nyt esimerkiksi suojaputkien, kutisteiden, kaapelisuojien tai muiden osatietojen avulla. Näille osille saadaan nyt haettua pituustieto nyt myös johdinreitiltä.

Täydennät johdinreittien pituuksia mahdollisin lisäpituuksin tai korjaat reitille lopullisen pituuden johdintaulukon uusien kenttien avulla. Tämän avulla huomioit esimerkiksi kierrettyjen johdinparien, mutkien tai haarakappaleiden vaikutuksen johdinreittien pituuksiin.

Näytät johdinreittien johdin-, kaapeli- ja osaluettelon tietoja kuviin lisättävissä selkeissä taulukoissa.

image2022-11-10_19-54-29.png
Tehoa 3D-sähkökokoonpanojen ja -johdinsarjojen suunnitteluun

3D-sähkökokoonpanojen ja -johdinsarjojen suunnittelu hoituu nyt tehokkaammin Vertexin eri järjestelmien välillä.

Generoit 2D-johdinsarjakuvan helposti johdinsarjan 3D-topologian avulla. 

Kolmiulotteinen johdinsarja muuntuu siis helposti takaisin perinteiseksi 2D-johdinsarjakuvaksi.

Lisäät johdinsarjan 3D-malliin nyt myös Splice-tyyppisiä liittimiä.

Kolmiulotteiset kokoonpanot ja johdinsarjat täydentyvät nyt sähkötunnuksin ja käyttävät samoja jaettuja nimikerakenteita Vertex ED:n G4:n ja Flow:n välillä.
Vertex Flow, ED ja G4 kulkevat nyt käsi kädessä

Jaetut nimikerakenteet ovat nyt tiukemmin kiinni Flowssa ja suunnittelutieto liikkuu nyt sujuvammin Vertex G4:n ja Vertex ED:n välillä.

Uuden piirustusten tarkastus- ja hyväksymiskierron avulla leimaat kuviin puumerkit Flow:n kautta.
Yleiset parannukset käyttöä sujuvoittamaan

Monet yleiset toiminnot ovat saaneet pieniä parannuksia, jotka helpottavat ja monipuolistavat ohjelman käyttöä
Käyttöliittymän ja aputoimintojen uudistukset

Suunnittelun tueksi tehdyt aputoiminnot ja käyttöliittymän muutokset helpottavat kuvaelementtien valintaa ja auttavat virhe- ja tukitilanteiden selvittelyssä videointityökalun uudistusten kautta.

Miten saan uuden pääversion käyttööni?

Vertex ED/HD Pääversion päivitys

Pääversion toimitukset alkavat marras-joulukuussa 2022.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.