Skip to main content
Skip table of contents

2019 Johdinsarjat

 


 

Kierretyn parin ja  johdinryhmän merkinnät

Piirikaavioissa voidaan merkitä johtimien yleisiin attribuutteihin tieto johdinparista tai johdinryhmästä. Samalla numerolla (1...1023) osoitetaan toisiinsa liittyvät johtimet. Ryhmän johtimien lukumäärää ei ole rajoitettu. Johdotustietokannassa tämä tieto tallennetaan kullekin johtimelle erilliseen kenttään.

Kun piirikaavion tyypiksi valitaan johdinsarjapiirikaavio, pari- ja ryhmätiedot tulevat yleisten attribuuttien valikkoon tarjolle automaattisesti.

Johdinsarjan käsittelyssä ja tulosteissa tietoa voidaan hyödyntää kätevänä lisänä työohjeisiin ja loppudokumentaatioon.

Johdinparin avaimena toimii TW <nro> ja johdinryhmän avaimena GR <nro>.

Johdinsarjatoimintojen asetuksille dialogi

Asetusdialogi toimii samalla kertaa opasteena tarjolla olevista asetuksista. Asetusrivin lisäyksen jälkeen näkyviin tulee valintalista kaikista asetusvaihtoehdoista. Asetusrivit tallentuvat aina keskenään esiaseteltuun järjestykseen, joten lisäysjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Johdinsarjan nimiketietojen käsittely pinnitasolla

Johdinsarjan reittihaarojen päissä on yleensä liittimet. Nyt liitinpakettien nimiketiedot voidaan syöttää täsmällisesti pinnitasolla. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös pinnitasolla tapahtuvalle pinnien ja tiivisteiden määrittelylle.

Liitinkohtainen tarkka rakenne voidaan tulostaa näkyviin myös johdinsarjakuvan liitinkohtaisiin johdotustaulukoihin sekä johdinsarjan johdotustaulukkoon.


Johdinsarjakuvan johdotustaulukoiden tyyli johdinsarjakohtaisesti

Johdinsarjan haarojen liitinsymbolien viereen lisättävän johdotustaulukon sisällön, tyylin ja myös kielisyyden voi nyt valita johdinsarjakohtaisesti. Tämä tapahtuu helposti johdinsarjadialogissa.

Taulukon valintaa varten johdotustaulukoiden muotoiluasetukset täytyy numeroida valintalistan numeroita vastaaviksi.
Vanhat perusmäärittelyt toimivat kuten ennenkin valinnalla "1. Perusluettelo" ilman muutoksia, mutta seuraavat käytetyt vaihtoehdot täytyy olla numeroitu listan valintoja vastaavilla numeroilla.

Määrittelytiedostojen mallit ovat kansiossa .../system/forms/  ja ennen muutoksia ne on kopioitava kansioon .../custom/forms/ .

Tavallisena tekstinä tehdyt taulukot:

  • nro 1:  car_wb_fmt
  • nrot 2..5:  harn_wtxt_fmt<n>.fmt

Taulukkomuotoiset:

  • nro 1:  harn_dtable_fmt
  • nrot 2..5:  harn_wtab_fmt<n>.fmt

Formaattinumeroihin lisätään dialogiin kuvaus vastaavan taulukkomuotoisen formaatin tiedostosta:

  • Suomeksi: kuvaustekstirivi alkaa:  !<kuvaus>:
  • Englanniksi: kuvaustekstirivi alkaa:  !<description>:Vertex ED Johdinsarjasuunnittelun ja -valmistuksen tuotedokumentaatiosivut

Tutustu tarkemmin tästäJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.