Skip to main content
Skip table of contents

Piiriluettelo

Piiriluettelossa kuvataan halutulla tarkkuudella projektissa olevat piirit. Piireillä pitää antaa yksikäsitteinen tunnus, nimitys, tyyppipohja ja valintaohje. Piirejä voidaan import-toiminnolla tuoda halutusta Excel –taulusta.


Piiriluettelossa näkyvät sekä generoidut piirit että vasta valmistelussa olevat piirit.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.