Skip to main content
Skip table of contents

Kaapelointi

Kaapeliluettelon ja johdinluettelon avulla määritellään runkokaapelien kytkentä sekä voidaan varata manuaalisesti kaapeleita/kaapelijohtimia. Generointi lisää kaapeliluetteloon instrumenttikaapelit sekä käyttöjen kaapelit. Kaapelien numerointi perustuu projektiasetuksiin.

Yllä näkyy myös viimeisimmän piirien ajon tuottamia muutoksia.

Runkokaapelien käyttöä ohjataan eri käyttötarkoituksissa Käyttö –kentällä. Kentän sisällön perusteella voidaan samojen koteloiden välillä olevista runkokaapeliyhteyksistä valita johtimet piirille käyttötarkoituksen mukaisesti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.