Skip to main content
Skip table of contents

2018 Instrumentointi
Pohjakuvaan laitteille uusi tunnussääntö

Uusi tunnussääntö muodostuu piirin tai lähdön valitusta kentästä sekä etu- tai loppuliitteestä tai molemmista.

Runkokaapelin yksittäisen johtimen käyttö

Runkokaapelin johtimia voidaan varata piireille yksitellen johdinmäärän säästämiseksi. Varaustapaa varten on määritelty oma resurssityyppi.

Instrumentointiresurssin vapautus toimii paremmin

Instrumentointiresurssin vapautus ei tyhjentänyt kaikkia varaukseen liittyviä kenttiä. Toiminnon kattavuutta on parannettu.
Pohjakuvan resurssien manuaalinen määrittely

Pohjakuvaan voidaan resurssin varaustapa määritellä manuaaliseksi, jolloin ohjelma varaa sopivan resurssin, mikäli sellainen löytyy.

Piiri tehdään valmiiksi muilta osin, ja mikäli manuaalinen resurssi jää varaamatta, se voidaan käsitellä erikoistapauksena ja varata myöhemmin käyttäjän toimesta käsin.

Valmiin piirin resurssien manuaalinen käsittely

Jo ajettujen piirien resursseja voidaan lisätä, korjata tai poistaa käsin, esimerkiksi erilaisten erikoistapausten joustavan toteuttamisen takia.

Näin yksittäisten piirikohtaisten pohjakuvien turhan työläs laatiminen voidaan välttää.

Resurssimäärittelyjen korjaus tehokkaasti

Tekstien massakorjailun työkaluun on lisätty Instrumentointisovelluksen käyttäjille aktivoituva lisätoiminto, joka helpottaa esim. IO-kanavasymbolin resurssimäärittelyjen korjaamisessa yhdellä toiminnolla.

Tämä nopeuttaa esimerkiksi pohjakuvien tekoa kopioimalla kaavion osia ja resurssimäärittelyjen päivitystä kopioinnin jälkeen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.