Skip to main content
Skip table of contents

2023 Yleistä

  
HD_72.png

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (vx. 2023)

Arkistot

Varakopio-toimintojen parannukset

Varakopio kuvia voi nyt selata dialogissa esikatselun avulla. Avaamalla varakopion Vertex ED:hen sen voi tallentaa olemassa olevan arkistokuvan päälle "Tallenna uudeksi arkistoon" -toiminnolla.

Vertex ID: ED-1958

Tallenna kaikki -toiminto

Uusi Toiminto: Tiedosto→Tallenna→Tallenna kaikki. Toiminto tallentaa kaikki muuttuneet avoimet kuvat. Ohjelma pyytää käyttäjältä tietoja, jos tallennus sitä vaatii: esim. viher- ja punakynäpiirustukset, symbolieditori ja piirustukset, joille ei ole määritetty vielä tiedostoa (uudet arkistoimattomat).

Vertex ID: ED-3438

Projektiarkiston nimityskenttien pituudet

Projektiarkiston nimityskenttien (PROJ_NOTE1, PROJ_NOTE2 ja PROJ_NOTE3) pituudet kasvatettiin 50 merkkiin ja sähköpostikentän pituus 100 merkkiin.

Pituudet tulevat käyttöön, kun ohjelman päivityksen jälkeen ajetaan 'Arkistotietokantojen kenttien päivitys'-toiminto yleiseen arkistoon. Lähtötilanteessa piirustuksia ei tule olla auki eikä mikään projekti saa olla aktiivinen. Tämän jälkeen ajetaan toiminto:
Järjestelmä→Ylläpito→Ylläpito- ja päivitystoiminnot→Arkistotietokantojen kenttien päivitys

Vertex ID: ED-3996

Laitetunnusten oletusarvot

"Laitetunnusten oletusarvot: " alle lisättiin ohjeistus: ( = + etuliite yhdistää piir.kortin oletukseen)

Lehtikortin laitunnusten oletusarvot korvaavat piirustuskortin oletusarvot mikäli tunnukset on annettu ilman = tai + etuliitettä. Jos etuliite on annettu, lehtikortin oletus yhdistetään piirustuskortin oletuksen perään. Tämän piilo-ominaisuus haluttiin esittää selkeämmin piirustuskortilla.

Vertex ID: ED-4205

Projektin lukitus projektin poistoon

Projektin poistoon lisättiin samanlainen lukitus kuin revision päivitykseen.

  • Projektia ei voi poistaa, jos projekti on jollain käytössä.
  • Projekti lukitaan kun poisto alkaa, niin että sitä ei voi poiston aikana avata.

Vertex ID: ED-4111Lehtisarjaoperaatiot ja lokiselain

Lokiselaimen viestien suodatus

Lokiselaimeen on lisätty oletussuodatin lehtisarjaoperaatiot-lokikategorian viesteille. Suodattimen avulla voidaan suodattaa listalta pois kaikki virheettömät lehdet.

Vertex ID: ED-3922

Lokiselaimen viestilaskuri

Lehtisarjaoperaatiot-näkymään lisättiin myös viestilaskuri ensimmäiselle listanäkymän riville:
Esim. Tarkastettu 3 piirustusta, joissa lehtiä yhteensä 6. Löydetty 65 virhettä 6/6 lehdeltä.

Vertex ID: ED-3922

Symbolit ja makrot

Asetusarvo T-liitos symbolin automaattiseen poistamiseen

Lisättiin uusi vxsettings-avainsana:
Vertex Settings→ ED HD and PI settings→ ED wiring diagram settings and project settings→ tjunctiondelmode

Asetusarvot:
0=delete when last connection is removed and there is no device label (default): Poistetaan T-liitos kun viimeinen liittyvä yhteysviiva poistetaan ja T-liitoksella ei ole laitetunnusta.
1=delete when two connections are left and try to reconnect these: Poistetaan kun jäljellä on kaksi yhteysviivaa. Yhteysviivat yritetään yhdistää samalla.

Vertex ID: ED-4044

Symbolieditori: symbolin tallentamistoimintojen selkeyttäminen

Kun symbolieditori on aktiivinen, ohjelman normaali tallennus (File→Tallenna tai CTRL+S) ohjaa nyt symbolin tallennukseen automaattisesti. Aiemmin käyttäjän piti ymmärtää valita symbolieditorin oma Tallenna-toiminto symbolieditorin välilehdeltä eikä väärin ymmärretty normaalin tallennuksen yrittäminen tuottanut haluttua lopputulosta.


Vie→Tallenna toiseen formaattiin -toiminnolla voidaan symboli tallentaa edelleen normaaliksi piirustukseksi.

Vertex ID: ED-4078

Tietokannat

Elementin systeemitietoihin attribuuttitekstien parannukset

Dialogin Attribuuttitietokannat-kenttään on listattu elementin kaikki attribuuttitietokannat sekä piirustuskohtaiset attribuuttitietokannat. Lisäksi piirustussymboleille on listattu kaikkien symbolin IO-pisteiden attribuuttitietokannat Atribuuttitietokannat-IO -kenttään. Valitun attribuuttitietokannan saa katseltavaksi Näytä-toiminnolla. Toiminto on enemmän ylläpidollisia toimenpiteitä varten.

Vertex ID: ED-1704

Johdinsarjan johdotustietokannan muutokset

Johdinsarjan johdotustietokantaan lisättiin kentät kaikille käytössä oleville tunnuksille. Näiden kenttien sisältö saadaan listauksiin tarvittaessa.

Vertex ID: ED-4087, ED-4100

Laitetiedot ja laitetunnukset

Laitetunnusluettelo piirustuksena tietyille lehtinumeroille, Excelinä tai PDF:nä

Aktiivisen piirustuksen laitetunnusluettelo kerätään toiminnolla:
Suunnittelu→ Raportit/Positiot→ Laitetunnusluettelo

Toiminto kerää kaikki laitetunnukset piirustuksen kaikilta lehdiltä. Valinnalla ”Vain erilaiset tunnukset” valitaan näytetäänkö kaikki tunnukset vai ainoastaan kaikki erilaiset tunnukset. Jos valintaa muutetaan, pitää lista päivittää toiminnolla ”Päivitä”.

Luettelo voidaan listata toiminnolla ”Listaus”: Excel-tiedostoksi (EXCEL), Vertex-piirustukseksi arkistoon (VXP) tai PDF-tiedostoksi (PDF).
Listaukseen liittyy asetustiedosto, johon voidaan määritellä mm. mitkä symbolityypit tai millaiset tunnukset jätetään pois lopullisesta listauksesta. Tämä koskee kaikkia listaustyyppejä.

VXP-listaus (Vertex-piirustus) tekee listauksen aktiiviseen piirustusnumeroon omiksi lehdikseen. Lehtinumeroväli määritellään asetustiedostossa.
VXP- ja PDF-listaukset tehdään omalle piirustuspohjalleen. Lisäksi laitetunnusten Excel-listaukseen lisätään lyhyt viiteluettelo. jos sama laitetunnus toistuu samalla lehdellä on useaan kertaan, tulee sille vain yksi viittaus muodossa: "<sheet>/*" eli esimerkiksi "X1/12, X1/17, X1/18" viite on muotoa "X1/*"

Vertex ID: ED-4069, ED-4088, ED-4007, ED-4066, ED-4061

Excel-laitetunnusluettelo

PDF-laitetunnusluettelo

Laitetunnusluettelo Vertex-kuvana (.vxp)

Nimikkeiden lisätiedot

Laitetiedot-dialogiin rakennettiin kolmas sivu "Lisätiedot"/"Aux. data", jonne lisättiin kentät AUX_DATA1...AUX_DATA9. Kentät koskevat pääasiassa Sähkönumeroiden kautta haettavia nimikkeitä ja niiden lisätietoja.

Asetuksiin (vxsettings) lisättiin 'elnum_to_item_fields', jonka asetusten perusteella sähkönumeron tuotetietokentälle TT* haetaan oikea otsake ja ne AUX_DATA* kentät, joita ei ole liitetty mihinkään TT* kenttään laitetaan näytöstä piiloon.

Vertex ID: ED-4118

Listaus-toiminto Laitteet-dialogiin

Laitteet-dialogiin lisättiin mahdollisuus tehdä erilaisia listauksia Listaus-napin kautta. Alaosassa (OSATIEDOT) on "Listaus"-nappi, josta aukeaa PARTLIST-tietokannan mukaiset listausvaihtoehdot. Vanhemmissa versiossa esiintyvä "Piilota SUM"-nappi on korvattu "Näytä summarivit" valintaruudulla. Tämä valinta on oletuksena aina pois päältä dialogiin tultaessa. Kun valinta on päällä, summarivien "Lkm keruu" ja "Elementin Id" kentät on merkattu kellertävällä REF-merkkauksella.

"Listaus" napin toiminnot eivät huomioi SUM rivejä, olivat ne näkyvissä tai eivät.

"Projekti" kenttä (PROJ_ID) on poistettu näytöstä, mutta uuden rakenteen teko kuitenkin nyt täyttää sen. Käyttäjän näkökulmasta projekti on turha, koska toiminto on projektikohtainen. PROJ_ID kenttä on kuitenkin hyvä täyttää, jos sitä tarvitaan esim. jossain listauksessa.

Vertex ID: ED-4199


Kaapelit

Referenssimerkkausväri kaapelijohdotukseen

Kaapeliluetteloon päästään ribbon-valikon "Kaapelijohdotus"-toiminnon lisäksi myös valituin johtimen tilavalikon "Kaapelit"-toiminnolla.

Jos tällä valitulla johtimella on varaus kaapeliluettelossa, liittyvät rivit ovat oletuksena valittuina. Nämä kaapeliluettelon rivit merkataan kellertävällä merkkauksella.

Vertex ID: ED-4207

Tunnukset

Signaalitunnus johdinsarjan johdotusluetteloon

Yhteysviivojen (johdinten) tunnusdataan asetettu signaalitunnus tulee nyt mukaan johdotusluettelon keruuseen, josta se saadaan edelleen vietyä esimerkiksi johdinsarjan johdinten leikkuulistaan.

Vertex ID: ED-4087

Muuta

Projektiasetusten systeemioletusarvot

Projektiasetusten dialogi esittää nyt systeemin oletusarvot.

Vertex ID: ED-3881

Ohjelman käynnistyminen

Vertex-ohjelmat käynnistyvät nyt aiempaa nopeammin.

Mittaviivojen ja viiteviivojen värit

Jos apuviivoille valitaan oletusväri, apuviivat noudattavat kynäsarjan asetuksia ja paksuuksia.

Vertex ID: ED-8304


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.