Skip to main content
Skip table of contents

Johdinsarjasovelluksen tietokantavalikko

Toiminto vaatii perehtymistä ja tarkkaa tekstisyntaksien asettelua. Tämän toiminnon käyttö ei ole lainkaan pakollista, mutta esitellään tällä sivulla mahdollisuutena, jolla käyttäjä pystyy muokkaamaan suunnittelunäkymäänsä itselleen sopivammaksi näin halutessaan.

Johdinsarjasovelluksen tietokantavalikko -toiminnon avulla voit lisätä sovellustoimintoja muokkaamalla asennushakemiston .../setup/DBMENU -asetustiedostoa tiedoston sisältämien ohjeiden mukaisesti. Johdinsarjasovelluksen asetusparametrit löytyvät DBMENU-asetustiedoston suomenkielisen tai tai englanninkielisen osan lopusta kohdasta "SCREEN JOHDINSARJAT " JOHDINSARJAT LISÄTOIMINNOT""

Vertex ED:ssä valitusta toiminnosta aukeaa vain dialogi, joka muistuttaa DBMENU-asetustiedoston sijainnista (.../setup/DBMENU), jonka voit avata editoitavaksi ja uudelleentallennettavaksi esimerkiksi Windowsin omaan Muistio-sovellukseen (Notepad). 

DBMENU-asetustiedostossa on oletuksena ohje uuden toiminnon lisäämiselle. Valikossa on myös asiakaskohtaisesti vaihtuvia toimintoja. 

CODE
charset= latin1
!***********************************************************************
! /setup/DBMENU / 2005-04-18 / Vertex System Oy            *
! This is a double language file. For englist part, search for row  *
! starting with else                          *
!***********************************************************************
!
if (language=0) then
!
!***********************************************************************
!                                   *
! Sovelluksen tietokantamenun määrittely. Vaihtoehdot määrittely-   *
! rivin muodolle ovat:                        *
!                                   *
! EDIT "OTSAKE" TK NÄYTTÖ "EHTO"                   *
! EDIT2 "OTSAKE" TK TK2 KENTTÄ KENTTÄ2 NÄYTTÖ "EHTO"         *
! LIST "OTSAKE" TK FORMAATTI "EHTO"                 *
! SKIP                                *
! TRIGGER "OTSAKE" PARAMETRIOHJELMA TYYPPI              *
!                                   *
! toiminnot: EDIT   tietokannan editointi             *
!       EDIT2   kahden tietokannan editointi         *
!       LIST   tietokannan listaus              *
!       SKIP   tyhjä rivi menuun               *
!       TRIGGER  parametriohjelman käynnistys         *
!                                   *
! parametrit: "OTSAKE" menussa nakyva tekstirivi           *
!       TK    tietokannan nimi               *
!       TK2    TK:aan liittyvän toisen tietokannan nimi   *
!       NAYTTO  tietokannan editointinäyttö          *
!       FORMAATTI tietokannan listausformaattitiedosto     *
!       KENTTA  tietokannan kentan nimi            *
!       KENTTA2  vastinkentta toisessa tietokannassa      *
!       "EHTO"  ehtolause "where ..." tai hakunäytön nimi   *
!       TYYPPI  P = parametriohjelma, C = C-kielinen     *
!                                   *
!***********************************************************************
!
 TRIGGER "@Toiminto|Lisätiedot    |@no_sorting @no_search" this_is_dummy P 
 SKIP
 TRIGGER "Projektin optiolista| Projektitietokanta (COND_DB)"  PROJcond_edit2.prg P
 TRIGGER "Optiolistat| Yleinen tietokanta (DWG_OPTIONS)"     opt_lists_edit.prg P
 SKIP
 TRIGGER "Projektin piirustusluettelo| Piirustukset lehtineen"  projsheets P
 TRIGGER "Projektin piirustusluettelo (Excel)"          proj_picl P
 SKIP
 EDIT  "Kojeluettelon selaus | Anna tietokanta ja selaa "    ?  bom_edit
 SKIP
 EDIT  "Johdotustietokannan selaus | Anna kanta ja selaa"   ?  wlist_edit
 LIST  "Johdotustietokannan listaus | listaus (wlist_format)"  ?  wlist_format
 SKIP
 EDIT  "Kaapelitietokannan selaus | Anna kanta ja selaa "   ?  clist_edit
 LIST  "Kaapelitietokannan listaus | listaus (clist_format)"  ?  clist_format
 LIST  "Kaapelitietokannan listaus | listaus (cb_res_format) " ?  cb_res_format
 SKIP
 OPEN  " -> Rakennusten sähkösuunnittelu..."    TK_3
 SKIP
!
 SCREEN TK_3 " RAKENNUSTEN SÄHKÖSUUNNITTELU"
 TRIGGER "@Toiminto|Lisätiedot    |@no_sorting @no_search" this_is_dummy P 
 SKIP
 EDIT  "Asennuskorkeuksien selaus| Symbolityyppien asennuskorkeudet"  TK_ASKORK  askork_edit
 EDIT  "Johtomater. selaus| Selaa johdotusmateriaaleja "        TK_JOHTOMAT johtomat_edit
!
! *****************************************************************
! JOHDINSARJAT VALIKOSTA KÄYNNISTETTÄVÄ 
! *****************************************************************
 SCREEN JOHDINSARJAT " JOHDINSARJAT LISÄTOIMINNOT"
 TRIGGER "@Toiminto|Lisätiedot    |@no_sorting @no_search" this_is_dummy P 
!
 TRIGGER "LISÄÄ SOVELLUSTOIMINTO| ja kuvaus"    editing_dbmenu.prg P
 SKIP
!
!
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.