Skip to main content
Skip table of contents

2017 Tunnusten ja tekstien käsittely monipuolisemmin

    
Tunnusten automaattikasvatus

Tunnuksia lisätessä halutaan usein seuraavan tunnuksen olevan juoksevalla numerolla yhtä isompi kuin edellinen. Nyt tunnusmerkkijonon kasvavan numero-osan voi valita vapaasti.


Monissa käytännön tilanteissa työskentely nopeutuu huomattavasti.

Tietokannan sisällön juokseva kasvatus

Numero-osan valinta helpottaa merkittävästi erilaisten numerosarjojen syöttöä esim. Koodi tyyppisiin kenttiin.

Tekstien ja tunnusten paikoittaminen sopivalle etäisyydelle muusta grafiikasta

Tekstien ja tunnusten sijoittaminen muun grafiikan viereen siten, että etäisyys tulee sopivaksi on nyt entistä helpompaa. Vasemman ja oikean laidan kohdistuspisteelle voidaan asettaa lisäväli.
Haku-toiminnon kohde voidaan valita kuvasta, esim. laite tai tunnus

Yksittäisten symbolien, tunnuksien ja tekstien tilannekohtaiseen valikkoon (hiiren oikea) lisätty hakutoiminto.

Kun hakutoiminto käynnistetään tilannekohtaisesta valikosta, ohjelma avaa hakudialogin ja täyttää dialogin hakukriteerit koskemaan valittua objektia. Symbolin tapauksessa täytetään laitehaku. Tekstien ja tunnuksien tapauksessa täytetään merkkijonohaku.

Haku -dialogia muutettu havainnollisemmaksi

Haku välilehdet ovat toisin päin ja ensimmäisellä kerralla avautuu laitehaku eikä tekstihaku.

Välilehtien nimet muutettu kuvaavammiksi: Laitehaku, Merkkijonohaku.

Hakukohteen 'aktiivinen piirustus' valinta muutettu muotoon 'aktiivinen piirustusnum.' jotta ero on selkeämpi valintaan 'aktiivinen lehti' .


Tekstin lisäys assosiatiiviseksi

Yksittäisten viivojen, yhteysviivojen ja symbolien tilannekohtaisissa valikkoissa on 'Lisää assosiatiivinen teksti' -toiminto. Tällä toiminnolla lisätään yksi teksti tai useampia tekstejä, jotka automaattisesti asetetaan assosiatiiviseksi valitun elementin kanssa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.