Skip to main content
Skip table of contents

Arkistotoiminnot

Arkisto

Vertex ED Liten projektit ja projektien piirustusnumerot piirustuslehtineen tallennetaan arkistoon.

Projekti

Projektien, piirustusnumeroiden ja piirustuslehtien välisessä hierarkiassa projekti on ylin kattava käsite eli piirustusnumerot ja niiden piirustuslehdet lukeutuvat oletuksena aina jonkin projektin alle.

proj1.png

Projektitoiminnot Järjestelmä-välilehdellä

proj3.png

Perustamisen yhteydessä projektille voidaan antaa kuvaavia arkistotietoja. Tietoja voidaan täydentää missä tahansa vaiheessa.

proj2.png

Uutta projektia perustettaessa projektille annetaan tunnus ja nimi.

proj4.png

Projektin perustamisen jälkeen projekti aktivoituu ja ohjelman yläpalkki näyttää sen hetkisen aktiiviprojektin.

proj5.png

Uudet piirustukset tallentuvat oletuksena aktiiviprojektin alle.

Piirustusnumero ja piirustuslehti

Arkistohierarkian seuraavalla tasolla tarkoitetaan piirustusnumeroita. Piirustusnumeron voi ajatella kattavan aina yhden projektin osakokonaisuuden ja yksi piirustusnumero voi sisältää mielivaltaisen määrän piirustuslehtiä.

piir1.png

Piirustusten avaamiseen, luontiin, käsittelyyn ja tietojen muokkaukseen tarkoitetut toiminnot.

piir2.png

Uutta piirustusta perustettaessa valitaan piirustusnumero ja lehtinumero kyseisen piirustusnumeron alle.

Uusi - Uusi Piirustus -valinnalla perustetaan sekä uusia piirustusnumeroita että piirustusnumeroihin kuuluvia piirustuslehtiä. Yllä esimerkissä perustetaan samalla uusi piirustusnumero PIIRUSTUS-001 ja sen piirustuslehti 1.

Oletuksin uudet piirustukset (piirustusnumero ja piiruslehti) perustetaan aina projektin alle. Mikäli jokin projekti on aktiivisena, tarjotaan tätä aktiiviprojektia oletuksena tallennuspaikaksi uutta piirustusnumeroa ja/tai lehteä perustettaessa.

piirkortti1.png

Piirustusta perustettaessa voidaan täydentää perustettavaan piirustusnumeroon ja piirustuslehteen liittyviä arkistotietoja.

piirlehti1.png

Myös perustettavalle piirustuslehdelle täydennetään arkistotietoja.

lomakevalinta1.png

Valintojen jälkeen valitaan perustetulle piirustuslehdelle piirustuslomake.

piirustus1.png

Lomakevalinnan jälkeen perustettu piirustus(lehti) avautuu.

Piirustuslehti

Arkistohierarkian alimmaisena on piirustuslehti, joka kuuluu aina johonkin piirustusnumeroon ja siten myös johonkin projektiin. Piirustuslehdet ovat varsinaisia kuvia, joihin kaavioita piirretään. Piirustuslehti voikin siis hyvin kuvata jonkin projektin osakokonaisuuden (piirustusnumeron) pienempää alitoteutusta.

lomakkeen-tiedot1.png

Mikäli piirustukselle ja projektille annettiin arkistotietoja, niin arkistotietoja näytetään soveltuvin osin perustetun piirustuksen lomakkeen nimiössä. Lomakkeet ovat muokattavissa, jos niissä halutaan näyttää jotain muuta arkistotietoa tai poistaa mallilomakkeelle haettavia tietoja.

Arkistotiedot

Projekteille, piirustusnumeroille ja piirustuslehdille pystytään antamaan arkistotietoja niitä perustettaessa ja samat tiedot ovat muokattavissa missä tahansa vaiheessa suunnittelua Järjestelmä-välilehden toimintojen kautta:

arkistokortit.png

Piirustusnumero, piirustuslehden ja projektin arkistokortit. Tiedot täydennettävissä milloin tahansa.

Piirustusten ja lehtien käsittely

Arkistoon tallennettujen projektien piirustusnumeroita ja piirustuslehtiä käsitellään Vertex ED Liten omalla Piirustusten ja lehtien käsittely -toiminnon avulla.

piir-leht-kasittely1.png

Piirustusten ja lehtien käsittely -toiminnon kautta käsitellään tehokkaasti kaikkea aktiiviprojektin piirustusnumeroita ja -lehtiä.

Piirustusnumeron tunnuksen vaihtaminen

Voit vaihtaa valitun piirustusnumeron tunnuksen valitsemalla sen rivin ja sen jälkeen valitsemalla “Vaihda numero”.

vaihda1.png

Piirustusnumeron tunnuksen vaihtaminen. (Rivivalinta → Vaihda numero)

Piirustusnumeron poistaminen

Voit poistaa piirustusnumeron lehtineen valitsemalla piirustusnumeorn rivin ja sen jälkeen valitsemalla “Poista piirustus”. Saat tästä myös varoituksen, koska toiminto poistaa piirustusnumeron kaikkine lehtineen. Yksittäisten lehtien poistoon on oma toiminto.

poisto1.png

Piirustusten poisto. (Rivivalinta → Poista piirustus) Tämä poistaa piirustusnumeron kaikkine lehtineen!

Muokkaa lehtiä

Muokkaa lehtiä -toiminto valitun piirustusnumeron piirustuslehtien hallintaan. Voit poistaa piirustusnumeron piirustuslehtiä, tarkistaa lehtinumeroinnin yksikäsitteisyyden varalta, tiivistää lehtinumerointia (jotta yhdenkään luvun yli ei hypätä), siirtää piirustuslehtiä tai kopioida olemassa olevia piirustuslehtiä saman piirustusnumeron sisällä.

muokkaaleht1.png

Muokkaa lehtiä -toiminto valitun piirustusnumeron piirustuslehtien hallintaan.

Poista / Palauta

Poista tai palauta poistettuja piirustuslehtiä. (Rivivalinta/monivalinta listattuihin piirustuslehtiin → Poista/Palauta)

kuva-20240412-141435.png

Rivivalinta → Poista/Palauta lisää lehdelle poistomerkinnän XXXX. Palauta taas palauttaa lehden.

Tarkista numerot

Ohjelma tarkistaa, ettei lehtinumeroinnissa ole samoja lehtinumeroita moneen kertaan.

tarkista-num1.png

Lehtinumero 2 on yritetty antaa kahteen kertaan. Lehtinumerot ovat yksikäsitteisiä arkistossa.

Tiivistä numerot

Ohjelma tarkistaa, ettei lehtinumeroinnissa hypätä minkään numeron yli ja tiivistää ylihypätyt numerot oikein.

tiivista1.png

Yritetty antaa uusia lehtinumeroita, mutta lehtinumerot 3 ja 4 on hypätty vahingossa yli. Tiivistä numerot tiivistää numeroinnin.

Lehtien siirto

Toiminnon avulla siirrät valitun lehden tai valitut lehden eteenpäin (lehtinumerot +1 tai +10), taaksepäin (lehtinumerot -1 tai -10) tai kaikkien piirustusten loppuun.

kuva-20240412-142134.png

Lehtien siirto, myös monivalinnan lehdille.

Kopioi valitut

Toiminnon avulla voit kopioida piirustusnumerossa esiintyvän lehden tai monivalinnan lehdet valintojen edelle, seuraavaksi, alkuun tai piirustusten loppuun.

kuva-20240412-142304.png

Monivalinnassa lehdet 8-10. Voidaan kopioida nämä monivalinnassa olevat lehdet sopivaan kohtaan.

Listaus

Listaus-toiminnon kautta luodaan piirustusluettelo Exceliin.

kuva-20240412-142645.png

Piirustusluettelo Exceliin, FI/EN vaihtoehdot.

Piirustusluettelo Exceliin, esimerkki:

Piirustusluettelon Excel on esimerkiksi seuraavanlainen. Excelit ovat hyvin muokattavissa ja Vertex auttaa niiden muokkaamisessa tarpeen mukaan.

kuva-20240412-143030.png

Esimerkki Excel-piirustusluettelosta.

Varovaisuutta projektin tiedostojen käsittelyyn:

Piirustusten ja piirustuslehtien poistotoiminnoilla on mahdollista saada aikaan palauttamatonta tuhoa, joten ole varma siitä mitä teet.

Lisäksi projektit ja niiden piirustukset syntyvät ohjelman asennushakemiston alle oletuksin polkuun …\shared\projects\<PROJEKTI>\<PIIRUSTUSNRO>.<LEHDEN_NRO>.vxp

Älä missään tapauksessa poista näitä tiedostoja tai niihin liittyviä tietokantatiedostoja manuaalisesti. Älä myöskään muuta niiden nimiä tai siirtele niitä projektista toiseen käsin, vaan käytä ohjelmasta löytyviä toimintoja (kuten Piirustusten ja lehtien käsittely tai Projektien poisto -toimintoa). Tällä tavalla huolehditaan, että kaikki tiedostot siirtyvät oikein, muutokset kirjataan oikein myös arkistotietokantaan ja projektin rakenne piirustuksineen säilyy ehjänä ilman ristiriitoja tai puuttuvia tiedostoja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.