Skip to main content
Skip table of contents

Suunnittelun lähtökohdat

Suunnittelun alkuvaiheessa tarvitaan saataville resursseja toteutettavien piirien käyttöön. Resurssien käsittely tapahtuu toisaalta resurssien teknisistä ja toiminnallisista lähtökohdista. Resurssit tarvitsevat myös nimiketiedot toimiakseen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. riviliitinpalan ja IO-kortin taustalla on oltava tiedot nimikekannassa. Näin jokainen käytetty laiteyksilö tulee automaattisesti myös kojeluetteloihin mukaan.

Resurssit

Resurssit ovat yleisnimitys kaikelle sille valmistellulle rakenteelle, jota tarvitaan piirien/käyttöjen tuottamiseen, sekä generoinnin tuottamille tarpeille. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Automaatiojärjestelmän IO-kortit ja –moduulit
 • Ilmansyötöt
 • Sähkönsyötöt
 • Liitinrimat
 • Liitinrimojen väliset runkokaapelit, jos niitä käytetään
 • Lähtöjen laitteet ja instrumentit (generointi)
 • Laitekaapelit (generointi)

Huomioita

 • Yksittäiset piiriin/lähtöön sidotut resurssit ja laitekaapelit syntyvät toteutettavien piirien tuottamina.
 • Toteutettavat piirien dokumentit perustuvat mallipiireihin. Mallipiirikirjasto on oleellinen osa projektin lähtötietoja
 • Suunnittelualan valinta ohjelman sisällä
  • Toimintoihin vaikuttaa suunnitteluala: Sähkö/Instrumentointi. Alan perusteella toiminnot, esim. mallipiirien käsittely, kohdistuvat joko sähkökäyttöjen puolelle tai instrumentoinnin osuuteen. Resursseista osaa, esim. IO-kortteja/-kanavia voidaan käyttää joko molemmille yhteisesti, tai osoittaa vain toisen käyttöön.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.