Skip to main content
Skip table of contents

2019 Kääntäjät

    

 


 

DGN -tuonti

ED ja HD -ohjelmistojen kääntäjävalikoimaan on lisätty DGN-kuvien tuonti. Kääntäjä toimii 2D-piirustuksille, ja sen hienosäätöön on vastaavat asetukset kuin DWG-kääntäjälle.

DWG-kääntäjän yhteensopivuutta on parannettu

Tuotaessa kuvia Vertex-muotoon pystytään aiempaa paremmin tuottamaan samanlainen lopputulos kuin kuvissa on alun perin ollut.

 


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.