Skip to main content
Skip table of contents

2023 3D-Johdinsarjat ja -kokoonpanot

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (vx. 2023)

3D-sähkökokoonpanot

Sähköosan lisäystoiminto nimikerakenteesta 3D-sähkökokoonpanoon

G4:n sähkötoimintojen Ribbon-välilehdelle (Johdinsarja) on lisätty Lisää rakenteesta -toiminto. Toiminto on aktiivinen, kun G4:ssä on 3D-sähkösuunnittelu-optio ja avattu kokoonpano on Flow-malli. Toiminto näyttää kaikki Flow-nimikerakeenteesta löytyvät ED:llä lisätyt sähköosat. Listalta voidaan lisätä osia malliin. Kun osa on lisätty malliin, näkyy sitä vastaava nimikerakenteen osa harmaana.


Vertex ID: ED-4101

Sähkötunnuksen antamistoiminto kokoonpanoon jo lisätylle 3D-mallille

Kun G4:ssä on käytössä 3D-sähkösuunnitteluoptio, näkyy nimikerakenteen vertailutyökalussa 3-uutta kenttää: Tunnus, lähde ja ED-sovelluksen ID. Myös Flow-rivit näkyvät osiin hajautettuina (puurakenne ja rivin plus-painike). Valitsemalla vain Flow'ssa -osiosta rivi, jolla on ED-sovelluksen ID -arvo, ja Yhteiset osat -osiosta rivi, jolla on malli-id "#<numero>", ja painamalla hiiren kaksoispainiketta on toiminto valinnassa sähköosan ja mallin yhdistystoiminto. Yhdistystoiminto on aktiivinen vain jos yhdistäminen on mahdollista. Yhdistäminen on mahdollista, jos valittujen rivien nimike on sama.

Yhdistäminen siirtää Flow-nimikerakeessa G4-mallin tiedot mm. mallin ID:n (#<numero>) nimikerakenteen sähköosalle ja vähentää osien määrää yhdelle. Ilman 3D-sähkösuunnitteluoptiota vertailu dialogissa ei ole muutoksia.

Vertex ID: ED-4102


Jaetut nimikerakenteet 3D-sähkökokoonpanojen suunnittelussa Vertex G4-ED-Flow välillä

Nimikerakenteiden tuonti- ja vientitoimintojen tekninen toteutus nykyaikaistettiin. Tämä mahdollistaa samojen nimikerakenteiden käytön Vertex G4:n ja Vertex ED:n välillä ja mahdollistaa siten 3D-sähkökokoonpanojen tekemisen.


Vertex ID: ED-3738


3D-Johdinsarjat

Piirrä johdinsarjan 3D-topologia automaattisesti 2D-johdinsarjakuvaksi

3D-johdinsarjan päivitys toimintoa "Lisää segmentit ja solmupisteet datatiedostosta" on automatisoitu. Ajamalla toiminto ohjelma lisää johdinsarjaan automaattisesti uudet haarakappaleet, uudet haarat ja liitinsymbolit sekä poistaa virheelliset reitit liitinsymbolien väliltä. Lopputulosta voidaan tarkastella päivitysdialogissa painamalla Esikatseluun-painiketta, jolloin ohjelma ajaa topologian päivityksen väliaikaseen kuvaan, joka näytetään esikatseluikkunassa muutokset korostaen. Varsinaiseen kuvaan päivitysajetaan, kun dialogissa toiminto on valittu ja painetaan Päivitä-painiketta.

Päivityksen jälkeen lisätyt/muuttuneet viivat ja symbolit ovat merkattu vihreällä värillä jälkitarkastelun helpottamiseksi. Piirretyt uudet topologiat on kerätty ryhmiksi, jotta ne on helppo valita ja siirtää Ryhmät-valintasuodatuksella.

Vertex ID: ED-3168

Splice-liitinten lisäys 3D-malliin

Splice-liittimen paikka voidaan osoittaa mallista lisäämällä splice-malli johdinsarjamallin segmentille. Splice-malli määritetään joko Flow-nimikkeen Kenttään komponentti -> Tyyppi (COMPTYPE) tai paikalliseen sähkönimikekannan Tyyppi kenttään (TYPE). Lisäämällä Splice-tyyppinen nimike johdinsarjakokoonpanoon käynnistyy splice-liittimen lisäys, missä osoitetaan lisättävällä mallille paikka segmentin ohjauskäyrällä. Kun paikka on valittu avautuu paikoitusdialogi, jossa voidaan vielä korjata sen paikkaa asettamalla paikalla tarkka etäisyys segmentin päästä. Splice-mallia voidaan siirtää segmentille valitsemalla se mallista ja käynnistämällä Ominaisuudet Ribbon-välilehdeltä toiminto Paikoita.

Splice-malli voidaan siirtää toiselle segmentille Splice-mallin Ominaisuudet Ribbon-välilehden Siirrä-toiminnolla. Tässä Splice "uudelleen lisätään" malliin. Splice-liittimien paikoitus tiedot viedään VEC-siirtotiedostoon, josta ne luetaan ED:n johdinsarjakuvaan segmenttien pituuksien päivityksessä.

Vertex ID: ED-3672


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.