Skip to main content
Skip table of contents

Vertex Flow -järjestelmäasetukset

Seuraavat asetustiedot, tietokannat ja näyttötiedostot ovat kaikkien käyttäjien yhteisiä järjestelmätietoja ja voivat vaikuttaa merkittävästi Flow-yhteyden toimintaan. Suosittelemme, että muutokset tehdään ensin Flow-testiympäristössä ja tuodaan vasta sitten tuotantoympäristöön. Vertexin tuki auttaa asian ratkaisussa tarvittaessa.

ED -ympäristön asetustietoja

Asetustietoja

Asetusarvot

Muokkaus

PDM -yhteysasetukset

Toiminto: Muokkaa asetusarvoja

Osaluettelon keruuasetukset

Muokataan tiedostoa custom/setup/KOMPOT

Osatietojen asettelut

Muokataan tiedostoa custom/setup/DRAFT.ADB

Tietokannat

Taulukon polkujen alkuosa riippuu ED-ympäristön asennuksesta.

Tietosisältö

Tietokannan nimi

Nimikerakenteet

shared/dbases/d_ITEMREG

Rakenteiden osatiedot

shared/dbases/d_ITEMOPT

Osatietojen jälkikäsittely

shared/dbases/d_PLIST_OPEER

Näyttötiedostot

Taulukon polkujen alkuosa riippuu ED-ympäristön asennuksesta.

Asetusarvot

Muokkaus

Nimikerakenteet

custom/forms/pdm/pdm_browse_item.vxf

Rakenteiden osatiedot

custom/forms/pdm/pdm_browse_item.vxf.db2

Osatietojen jälkikäsittely

custom/forms/plistoper_edit.vxf

Piirustuselementin laitetiedot

custom/forms/pdm/plist_edit

Piirustuselementin osatiedot

custom/forms/pdm/plist_edit

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.