Skip to main content
Skip table of contents

Käyttöönotto omassa yrityksessä

Suunnitteluhenkilöstön määrittäminen

Voit määrittää ja hallita suunnitteluun ja dokumenttien hallintaan liittyvää henkilöstöä Vertex ED:ssä.

Vertex ED:n Järjestelmä-välilehden Ylläpito-valikosta löytyvän Henkilöstö-työkalun avulla määrittelet ja hallitset yrityksesi suunnitteluun ja dokumenttien käsittelyyn liittyvää henkilöstöä. Voit esimerkiksi lisätä, poistaa ja arkistoida henkilöstöä tai henkilöstöluettelon osia sekä määrittää henkilöstölle rooleja. Henkilöstöluetteloa on mahdollista hallita massoittain monipuolisia hallinta- ja suodatustyökaluja hyödyntäen. Verkkopalvelinta ja työasemalisenssejä hyödyntäessä henkilöstötiedot päivittyvät keskitetysti verkkopalvelimen kautta kaikkien Vertex ED:n työasemalisenssien käyttöön. Lue lisää suunnitteluhenkilöstön määrittämisestä!


Oma tunnus henkilöstövalintojen ensimmäiseksi

Suunnitteluhenkilöstö-toiminnon käyttöönoton yhteydessä saatat haluta, että oma nimesi tai suuressa suunnitteluympäristössä jokaisen suunnittelijan oma tunnus löytyy kullakin työasemalla vastuuhenkilölistan kärjestä sen sijaan, että etsisit tunnustasi potentiaalisesti kymmenien tai satojen nimien henkilöstölistauksesta. Tutustu tarkemmin!


Suunnitteluhenkilöstön näyttötiedostojen korjaus

Suunnitteluhenkilöstö-toiminto saattaa tarvita näyttötiedostojen manuaalista korjausta toimintoa käyttöönotettaessa. Voit halutessasi tehdä muutokset itse tai lähettää näyttötiedostot korjattavaksi Vertex-tukipalveluun. Tutustu tarkemmin!Omien piirustuslomakkeiden laatiminen

Piirustuslomakkeiden ja lomakesymboleiden teko onnistuu Vertex ED:n sisäänrakennetun symbolieditorin avulla.

Suosittelemme, että Vertex ED:ssä lomakkeet tehdään ja tuodaan kuvaan ryhmänä, joka sisältää lomakesymbolin. Lomakeryhmä muodostuu lomakesymbolista ja siihen liitetyistä otsikkotaulun tekstilinkeistä arkistotietoihin, revisiohistoriaan ja esimerkiksi osaluetteloon. Piirustuslomakkeen laatiminen tai muutokset on tehtävä kahdessa vaiheessa ja dokumentaatiossa nämä vaiheet käydään yksityiskohtaisesti läpi vaihe vaiheelta. Lopussa käydään läpi uuden, esimerkiksi englanninkielisen lomakeversion tekoprosessi.

Lue lisää piirustuslomakkeiden laatimisesta!
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.