Skip to main content
Skip table of contents

Suunnitteluhenkilöstön määrittäminen

Voit määrittää ja hallita suunnitteluun ja dokumenttien hallintaan liittyvää henkilöstöä Vertex ED:ssä.

Vertex ED:n Järjestelmä-välilehden Ylläpito-valikosta löytyvän Henkilöstö-työkalun avulla määrittelet ja hallitset yrityksesi suunnitteluun ja dokumenttien käsittelyyn liittyvää henkilöstöä. Voit esimerkiksi lisätä, poistaa ja arkistoida henkilöstöä tai henkilöstöluettelon osia sekä määrittää henkilöstölle rooleja. Henkilöstöluetteloa on mahdollista hallita massoittain monipuolisia hallinta- ja suodatustyökaluja hyödyntäen.

Verkkopalvelinta ja työasemalisenssejä hyödyntäessä henkilöstötiedot päivittyvät keskitetysti verkkopalvelimen kautta kaikkien Vertex ED:n työasemalisenssien käyttöön.Henkilöstöluettelon hallintatyökalut

Valitessasi henkilöstöluettelosta rivin ja painaessasi hiiren toista painiketta saat käyttöösi henkilöstöluettelon hallintatyökalut.

Näitä työkaluja hyödyntäen voit esimerkiksi lisätä tai kopioida luetteloon uusia rivejä tai poistaa turhia rivejä. Voit myös halutessasi viedä henkilöstöluettelon Exceliin samassa muodossa tai näyttää kunkin henkilöstörivin omana listauksenaan.

Henkilöstöluettelon suodatustyökalut

Valitessasi luettelon ylimmän rivin voit halutessasi suodattaa henkilöstöluettelosta näkyviin esimerkiksi pelkät suunnittelijat tai henkilöstön osat jotka kuuluvat useampaan eri ryhmään.

Valitessasi henkilöstöluettelon ylimmän, sinisellä taustalla väritetyn rivin ja painaessasi hiiren toista painiketta saat käyttöösi monipuoliset suodatustyökalut. Suodatusehtojen pikaohjeen saat näkyviin saman valikon Suodatusehtojen pikaohje -valinnan kautta tai tästä linkistä.


Oma tunnus henkilöstövalintojen ensimmäiseksi

Suunnitteluhenkilöstö-toiminnon käyttöönoton yhteydessä saatat haluta, että oma nimesi tai suuressa suunnitteluympäristössä jokaisen suunnittelijan oma tunnus löytyy kullakin työasemalla vastuuhenkilölistan kärjestä sen sijaan, että etsisit tunnustasi potentiaalisesti kymmenien tai satojen nimien henkilöstölistauksesta. Tutustu tarkemmin!

Suunnitteluhenkilöstön näyttötiedostojen korjaus

Suunnitteluhenkilöstö-toiminto saattaa tarvita näyttötiedostojen manuaalista korjausta toimintoa käyttöönotettaessa. Voit halutessasi tehdä muutokset itse tai lähettää näyttötiedostot korjattavaksi Vertex-tukipalveluun. Tutustu tarkemmin!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.