Skip to main content
Skip table of contents

Suunnitteluhenkilöstön näyttötiedostojen korjaus

Vertex-tukipalvelu apuna näyttömuutoksissa

Vertex-tukipalvelu on apunanne mikäli tarvitsette apua näyttötiedostojen korjauksissa henkilöstöluetteloa käyttöönottaessanne. Tukipalvelua hyödyntäessänne pakatkaa ohjelmiston Custom-hakemisto kokonaisuudessaan esimerkiksi zip-tiedostoksi ja lähettäkää se Vertex-tukipalveluun 'ED 2018 näytöt'-viitteellä. Teemme näyttöjen korjaukset puolestanne ja palautamme Custom-hakemiston takaisin, jonka jälkeen uuden hakemiston kopioiminen korjattuine näyttöineen vanhan tilalle riittää.

Vertex-tukipalvelun yhteystiedotNäyttöjen muutokset

Suunnitteluhenkilöstön määrittelytoiminto (Personnel-toiminto) päivittää automaattisesti nykyiset henkilölistan sisältämät näyttöjen valikot tietokantaan. Päivitys tapahtuu, kun henkilöstöluettelon muokkaustoiminto avataan ensimmäistä kertaa, jotta räätälöidyt näytöt toimisivat edelleen. Näyttöjen päivitys ja niiden tarkastus tapahtuu joka kerta toimintoa käynnistettäessä ja täten saat viereisen esimerkin mukaisen ilmoituksen kunnes henkilöstöluettelon näytöt on korjattu.

Jos siis sait ilmoituksen korjattavista näytöistä, henkilöstölistaan tehdyt muutokset eivät vaikuta listan näytöissä ennen korjausta.

Tarkistuksen tapahduttua korjausta vailla olevat näyttötiedostot löytyvät listattuna ohjelman asennushakemiston alaisesta user-hakemiston fix_forms.txt -tekstitiedostosta. (esim. C:/vxed24/user/fix_forms.txt)

Näyttöjen taustalla henkilövalikon kohtiin viitataan seuraavin termein:

drawn_bymanagercheck_byaccept_byviewers


Tässä tarkistusilmoituksessa browse_pic -näyttö tarvitsee korjauksen.Muokkaustoimia mahdollisesti vaativat näytöt

Muokkaustoimia tarvitaan mahdollisesti seuraavissa asiakkaan kustomoiduissa näytöissä:

browse_picbrowse_pic_copybrowse_shreg

pdm_browse_picpdm_browse_projpdm_browse_shregpdm_pic_formpdm_proj_formpdm_selpic_formpdm_shreg_form

pic_move_f_1picreg_srchproj_formreadpic_formredpen_inputredpen_selseldwg_form.vxfselpic_formselshreg_formNäyttömuutoksen teko esimerkin mukaisesti

Navigoi saamasi tarkistus- ja korjausilmoituksen mukaiseen hakemistoon ja etsi korjausta vaativa näyttötiedosto. Voit avata korjausta tarvitseman näyttötiedoston esimerkiksi Notepadillä, Notepad++:lla tai muulla haluamallasi tekstinkäsittelyohjelmalla.

Alunperin näyttötiedostossa on viittaus johonkin henkilövalikoista, esimerkiksi drawn_by:

field(05)= "DRAWN_BY"           1  d1  d0  10   7   0 "path:drawn_by"

Valikkoviittaus "path:drawn_by" poistetaan rivin lopusta:

field(05)= "DRAWN_BY"           1  d1  d0  10   7   0

Siirry näytön loppuun. Valikkoviittaus lisätään näytön loppuun aiempien jatkoksi:

button(5)= listboxbutton_of_field 15 "STD" @PTseldrwdesc.prg P

button(6)= listboxbutton_of_field 5 "DYN" @personnel_sel.prg(drawn_by,initials) P

Button-indeksinumeroksi valitaan seuraava vapaa numero ja field-numero asetetaan vastaamaan field-rivin numeroa. Lisätyn rivin personnel_sel.prg argumenttiin laitetaan alkuperäisen valikkotiedoston nimi eli tässä tapauksessa drawn_by.

Jos näytössä on käytetty pushbutton-määrittelyjä, suositellaan niiden muuttamista ensin button tyyppisiksi. Samalla niille pitää antaa indeksinumero.Vertex-tukipalvelu apuna näyttömuutoksissa

Tukipalvelu auttaa tarvittaessa, mikäli tarvitsette apua näyttötiedostojen korjauksissa henkilöstöluetteloa käyttöönottaessanne. Tukipalvelua hyödyntäessänne pakatkaa ohjelmiston Custom-hakemisto kokonaisuudessaan esimerkiksi zip-tiedostoksi ja lähettäkää se Vertex-tukipalveluun 'ED 2018 näytöt'-viitteellä. Teemme muutokset puolestanne ja palautamme Custom-hakemiston takaisin, jonka jälkeen uuden hakemiston kopioiminen korjattuine näyttöineen vanhan tilalle riittää.

Vertex-tukipalvelun yhteystiedot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.