Skip to main content
Skip table of contents

Johdinten tunnukset - Tunnusdata

Uudistettu johtimen tunnusdatan syöttö

Yleistä

Vertex ED:n 2020-versiosta lähtien kaavioissa käytettävät johtimet ovat saaneet uuden objektiluonteen. Johdinten tekstit ovat muuttuneet tunnusdataksi ja tietojen määrä on laajentunut huomattavasti. Ideana on syöttää täsmällisempää ja monipuolisempaa suunnittelutietoa, jonka seurauksena saadaan tietosisällöltään aiempaa tietorikkaampia kaavioita. Kaikkea tunnusdataa ei kuitenkaan tarvitse merkitä kaavioon näkyviin, vaan osan tiedoista voi jättää taustalle piiloon näkymättömäksi tiedoksi muuta jatkokäyttöä (eism. erilaisia listauksia) varten.

Tunnusdata

Kaikki johtimelle annettavat tiedot ovat syötettävissä uuden Tunnusdata-dialogin kautta, joka avautuu johdinvalinnan ja sen jälkeisen tilannekohtaisesta valikosta löytyvän Tunnusdata-valinnan kautta.


Näkymän muokkaus

Jos joillekin oletuksena esitetyille tunnusdatan tietokentille ei ole käyttöä, tarpeettomat kentät voidaan piilottaa valitsemalla Muokkaa näkymää Tunnusdata-dialogin vasemmasta alareunasta. Myös kenttien järjestys on vapaasti säädettävissä valitsemalla Siirrä ylös tai Siirrä alas.


Tunnusdatan tekstit - Lisääminen ja poistaminen

Halutessaan käyttäjä voi esittää tai piilottaa syöttämänsä tunnusdatakentän tiedot valitsemalla Lisää teksti tai Poista tekstit tunnusdatadialogin kentän rinnalta.

Valitsemalla Lisää teksti käyttäjä voi vapaasti asettaa tunnusdatakentän tiedon tekstimuodossa haluamalleen kohdalle johtimen rinnalle.

Vastaavasti Poista teksti hävittää kuvassa esitetyn tunnusdatakentän tekstin johtimen rinnalta näkyvistä, mutta varsinainen tieto säilyy ennallaan johtimelle tallennettuna näkymättömänä taustatietona.

Johtimen tietojen tarkastelu

Kaikkien johtimille annettujen tietojen (myös näkymättömien tietojen) pikainen tarkastelu onnistuu pikaisesti viemällä hiiren osoitin johtimen päälle. Mikäli käyttäjä haluaa tarkastella johtimelle syötettyä tunnusdataa avaamatta tunnusdatadialogia, voi käyttäjä aktivoida geometriavihjeiden näytön hiiren kohdistimessa. Kyseinen asetus löytyy Vertex ED:n asetuksista Tiedostot-Asetukset-Piirustukse,mallit -valintojen takaa Näkymä-välilehdeltä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.