Skip to main content
Skip table of contents

2018 Flow-toiminnallisuus

     


 

Uusi tapa valita nimike Flow'sta

Flow'n kanssa toimittaessa nimikkeen hakutoiminto on monipuolisempi ja kaikki tiedot päivitetään heti OSATIEDOT -näkymään.


Puuttuvat nimikkeet merkitään virhemerkinnällä Flow -siirron rakenteen vertailussa

Aiemman sanallisen — NIMIKE PUUTTUU —  lisäksi nimikkeet merkitään punaisella värillä havainnollisuuden lisäämiseksi.


 


 

Johdinsarjan johdinten nimikekoodit voidaan määritellä Flow -siirron jälkikäsittelyssä

Johtimille määritellään suunnitteluvaiheessa yleensä tyyppi, väri ja poikkipinta-ala. Näiden perusteella johtimille haetaan vastaava nimikekoodi.

Johdinsarja-asetus:  "Hae johdinnimike jälkikäsittelyn säännöistä"  arvolla 1 ohjaa kojeluettelon keruun hakemaan johtimien nimikekoodin jälkikäsittelyn REPLACE toimintojen listasta. Arvo 0 hakee entiseen tapaan nimikekoodia Vertexin komponenttikannasta.

Flow -siirrossa generoidulle osanumeroinnille aseteltava alkuarvo

Numerointi on toiminut kiinteällä alkuarvolla 10001 joka on jossain tapauksissa osoittautunut liian suureksi vietäessä tietoa muihin järjestelmiin.

Nyt alkuarvo voidaan asetella joustavasti tarpeen mukaan PDM -asetuksista: 
Tiedosto → Asetukset → Muokkaa

Uusi oletusarvo on 1001.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.