Skip to main content
Skip table of contents

2017 Johdinsarjat

ED_2017.png

 


 

Johdinsarjakuvan laitekohtaiseen johdotustaulukkoon nimikekoodi

Johdinsarjakuvan laitekohtaiseen johdotustaulukkoon saa nyt laitteen nimikekoodin. Koodi valitaan johdinsarjatietojen kaksiosaisen näytön alaosassa kullekin laitteelle.

Johdinsarjan johdotuksesta voi poistaa valitun liitinparin välisen tai valittuihin laitepinneihin tulevan johdotuksen

Kun johdinsarja kytkeytyy kahdelle eri keskukselle riviliittimiin ja samojen riviliittimien kautta kytketään erillisellä johdotuksella keskusten välinen suora yhteys, voidaan suoran yhteyden johtimet jättää pois johdinsarjasta.
Johdinsarjan asetustietoihin on lisätty kenttä Säännöt, jossa voidaan antaa seuraavia asetuksia:
1. Jätetään haluttujen laitteiden/pinnien väliset yhteydet pois:

    skip_wire1="alkupää",skip_wire1="loppupää"

Alkupää ja loppupää on laitetunnus normimuodossa pos-laite:pinni, josta voidaan positio ja pinni jättää pois, jolloin viitataan koko laitteeseen.

Esimerkki: skip_wire1="X2",skip_wire1="X3",skip_wire2="X2",skip_wire2="X4" tarkoittaa jätetään johdinsarjasta pois kaikki X2 ja X3 välillä ja X2 ja X4 välillä olevat johtimet.

2. Jätetään haluttuun pinniin tulevat johtimet pois:

skip_pin1="X3:15",skip_pin2="X3:16" tarkoittaa: jätetään pinneihin X3:15 ja X3:16 tulevat johtimet pois johdinsarjasta

 

Johdinsarja-asetukset voidaan antaa projektikohtaisena

Johdinsarja-asetusten käsittelyä on muutettu niin, että asetuksia voidaan antaa projektikohtaisesti.

Kun projekti on aktiivisena, asetusarvojen muokausnäytössä näkyvät yleiset asetukset sekä niiden rinnalla aktiivin projektiin muutetut asetukset. Samalla voidaan projektiin antaa yleisestä arvosta poikkeavia arvoja asetuksille.

Kun projekti ei ole aktiivisena, avautuu asetukset nappulasta näyttö, jossa muokataan asetusten oletusarvoja koko järjestelmälle.

 

 

Lisäksi kaapelin ja johtimen erotinmerkin asetus luetaan johdinsarjan johdotuksen keruun alussa, jotta tieto päivittyy jokaiseen johdotuksen muutokseen.

 


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.