Skip to main content
Skip table of contents

Vertex ED vs. Vertex ED Lite

Toiminto / Työkalu

Vertex ED (Täysversio)

Vertex ED Lite

Arkisto ja arkistotoiminnot

(tick)

(tick)

Symbolikirjastot

(tick)

(tick)

Symbolieditori, symbolien muokkaus ja teko

(tick)

(tick)

Symboliselain

(tick)

(tick)

Kattavat 2D-piirustustoiminnot

(tick)

(tick)

Kattavat piirikaaviopiirtotoiminnot

(tick)

(tick)

Nimiketietokanta ja Sähkönumerot.fi haku

(tick)

(tick)

Lokiselain

(tick)

(tick)

Piirustuslomakkeet (mallilomakkeet)

(tick)

(tick)

PDF-lehtisarjan tulostus

(tick)

(tick)

Tulostustoiminnot

(tick)

(tick)

Osaluettelon keruu

Osaluettelo (Excel)

(tick)

(tick)

Piirustusluettelo (Excel)

(tick)

(tick)

Tallennus eri formaatteihin (esim. DWG/DXF)

(tick)

(tick)

Kuvien tuonti eri formaatista (esim. DWG/DXF)

(tick)

(tick)

Piirustusten massatuonti (esim. DWG-erätuonti)

(tick)

(error)

Piirustusten massavienti (esim. DWG-erävienti)

(tick)

(error)

Osaluettelopiirustus (.vxp)

(tick)

(error)

Toimintoluettelo

(tick)

(error)

Laitetunnusluettelo

(tick)

(error)

Kilpiluettelo

(tick)

(error)

Johdotuksen keruu (Johdotusluettelo)

(tick)

(error)

Kaapeliluettelo

(tick)

(error)

Kaapelijohdotusluettelo

(tick)

(error)

Kaapelityyppitietokanta

(tick)

(error)

Kaapelitietokanta, kaapelointityökalu

(tick)

(error)

Henkilöstövalikko (puumerkkien hallinta)

(tick)

(error)

Kilpitektit ja kilpitekstitietokanta (käännökset)

(tick)

(error)

Käännöstietokanta (tekstien korvaus)

(tick)

(error)

IO-korttityypit

(tick)

(error)

Vertex Flow -yhteys

(tick)

(error)

Projektien vienti/tuonti (siirtotiedosto)

(tick)

(error)

Piirustusten vienti/tuonti (siirtotiedosto)

(tick)

(error)

Johdotuksen keruu (+oheisdokumentit)

(tick)

(error)

PDF-kirja

(tick)

(error)

PDF-tulostusprofiilit

(tick)

(error)

Lehtisarjaoperaatiot (piirustusten massapäivitykset- ja tarkastukset ja muu käsittely)

(tick)

(error)

Revisiointijärjestelmä ja revisioiden vertailu

(tick)

(error)

Instrumentointi ja sähkökäytöt

(tick)

(error)

Johdinsarjasuunnittelu ja -valmistus

(tick)

(error)

3D-johdinsarjasuunnittelu (ED+G4)

(tick)

(error)

PLC-kaaviosuunnittelu

(tick)

(error)

Suunnittelu optioita käyttäen

(tick)

(error)

Katselu-, tarkastus ja punakynäystoiminnot

(tick)

(error)

Kattavat tietokantatyökalut, sovelluksen tietokannat käsittelyyn

(tick)

(error)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.