Skip to main content
Skip table of contents

Tuonnissa tehtävät automaattiset muunnokset


Tuontitoiminto muokkaa kohdan 2 asetuksilla Excel tiedostosta saatua väliaikaista tietokantaa ja lisää valitut rivit muokattuna projektin vastaavaan tietokantaan.
Tehtävät muutokset:

  • Piirin ja lähdön positiosta poistetaan - -merkit.
  • Lähdön positio ja sen perusosa ilman moottoritunnusta erotellaan ja riippuen projektiasetuksesta moottoritunnus lisätään (jätetään) lähdön positioon. IMP_POSTAG nimi on varattu väliaikaiselle kentälle, joka puretaan em. tavalla.
  • Update Note kenttään merkitään päiväys, jos tuotu rivi on uusi (loppuun New) tai rivin kenttiin on tuonnissa tullut muutoksia (loppuun Upd).
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.