Skip to main content
Skip table of contents

Sähkökäytöt

Sähkönjakokeskusten luettelossa esitellään jakokeskukset ja kuhunkin kuuluvat lähdöt sekä sähkönsyötöt. Aktiivisesta suunnittelualueesta (I/E) riippuen näkymässä on joko lähdöt tai syötöt.
Käytöille annetaan piirien tavoin tarpeelliset tiedot ja generointia varten pohjakuva ja valintaohje. Käytöt voidaan tuoda järjestelmään halutusta Excel-taulusta ja jakaa omalla toiminnollaan haluttuihin keskuksiin. Sähkökäyttöjen osalta tämä on siis myös generointinäkymä.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.