Skip to main content
Skip table of contents

2018 DWG-kuvat

 
 
 
 
 
 

Autocad-yhteensopivuus on noussut uudelle tasolle


Tuki AutoCad 2018 versiolle

Vertex versio 2018 (24.0.00) tukee nyt AutoCad-versiota 2018

Lue AutoCad-kuvan lay-out'it omiksi piirustuksikseen Vertexiin.

Nyt voit valita AutoCad-kuvassa olevan Lay-out'in ja tehdä siitä oman piirustuksen.
Vertex tukee kaikkia dwg-kuvan tasoja

Nyt kaikki dwg-kuvassa olevat tasot näytetään Vertexissä. Ne myös tallentuvat piirustuksen mukana, eli ovat käytettävissä kun Vertex-piirustukseksi tallennettu piirustus myöhemmin avataan. (Vertex ID. VX-5158 )

Dwg-kuvan mukana tulleet tasot säilyvät vertex-tasojen ohella myös kun piirustus mahdollisesti tallennetaan takaisin DWG-muotoon.

Tasot ja tasoryhmät näytetään alfanumeerissa järjestyksessa. (Vertex ID: VX-5173) 

 • Huom: Jos haluat käyttää dwg-kuvan tasojärjestelmää uudessa Vertex-piirustuksessa, on syytä käyttää ao. dwg-kuvaa pohjana uudelle Vertex-piirustukselle.


Vertex tukee kaikkia dwg-kuvan viivatyyppejä

Dwg-kuvien kaksiulotteiset viivatyypit on määritelty *.shp tai *.shx-tiedostoissa, joten sellaiset AutoCad'n määrittelytiedostot tarvitaan dwg-kuvan toimittajalta, jotta Vertex osaa kääntää viivat oikean näköisiksi. (Vertex ID: VX-5020)

 •  Ellei tiedostoa ole, Vertex korvaa viivan yhtenäisellä jatkuvalla viivalla. Kuitenkin tiedoston sisällä on tieto viivan tyypistä, joten kun Vertexin *.vxp-kuva käännetään takaisin *.dwg-kuvaksi, viiva muistaa ominaisuutensa.
 • DWG-kuvien ns. "Multiline"-viivoilla ei ole täydellistä tukea.


Erikoisille Vertex-viivatyypeille on tehty tuki DWG-käännöksiä varten

Vertex-sovellukset sisältävät sellaisia viivatyyppejä, joita AutoCad ei tunne ja on siten aiemmin korvannut ne oletus-viivalla.

Nyt Vertex'iin on tehty määrittelytiedostot vertexltypes.shp ja binaarinen vastine vertexltypes.shx (system/setup-kansiossa), joka sisältää Vertexin viivamääritykset siinä muodossa että AutoCad osaa ne tulkita. (Vertex ID: VX-5167)

Kun käännät Vertex-piirustuksen, jossa on ns.kaksiulotteisiä viivoja, niin toimita syntyneen DWG-kuvan mukana tuo binaarimuotoinen vertexltypes.shx -tiedosto asiakkaallesi, jotta hän saa viivat näkymään samanlaisina, kuin ne Vertexistä lähtivät.

Huom: Yksi-ulotteisten viivojen (erilaiset katkoviiva) siirtymistä on parannettu siten, että siirtyvät suoraan VXP- ja DWG-kuvien välillä ilman tuota vertexltypes.shx-tiedostoa.

Lataa Vertex-viivojen muodon määrittelevä tiedosto tästä: vertexltypes.shx
Voit käyttää Dwg-kuvan viivatyyppejä (rajoituksin) myös muissa Vertex-piirustuksissa

DWG-kuvan mukana tulleet viivatyypit tallentuvat Vertex-viivatyyppien perään työskentely-session ajaksi. Voit käyttää näitä viivatyyppejä myös muissa Vertex-piirustuksissa koko työskentely-session ajan.

 • Löydät dwg-kuvista tulleet viivatyypit Ominaisuudet > Viiva - valikosta Vertex-viivojen perästä.

Käyttämäsi dwg-kuvan viivatyypit tallentuvat Vertex-piirustukseen, joten ne ovat käytettävissä myös myöhemmissä työskentely-sessioissa sen jälkeen, kun olet avannut ao. piirustuksen.

Vertex tukee kaikkia dwg-kuvan kirjasinlajeja

Vertex tukee Windows-fontteja, joita myös AutoDeskin dwg-tiedostot tukevat. (Vertex ID: VX-4986, VX-5021)

 Kun Dwg-kuva luetaan, tutkii Vertex kuvan sisältämät fontti-määritykset ja lisää löytämänsä uudet fontit shared/setup-kansiossa olevaan style_dwg_vertex.txt-tiedostoon.

 • Tosin AutoDeskin käyttämää fontin näennäisnimeä ei saada selville. Jokainen asiakas on voinut antaa omia nimiään näille fonteille, eikä se tallennu dwg-kuvaan mukaan.
 • shared/setup/Style_dwg_vertex.txt- tiedoston määritykset ovat mukana, kun Vertexin *.vxp-kuva käännetään dwg-kuvaksi.


Voit käyttää Dwg-kuvan kirjasinlajeja (rajoituksin) myös muissa Vertex-piirustuksissa

DWG-kuvan mukana tulleet kirjasinlajit tallentuvat Vertex-kirjasinten perään työskentely-session ajaksi. Voit käyttää näitä kirjasinlajeja myös muissa Vertex-piirustuksissa koko työskentely-session ajan.

 • Löydät dwg-kuvista tulleet kirjasinlajit Ominaisuudet > Kirjasinlaji - valikosta Vertex-kirjasinten jäljestä.

Käyttämäsi dwg-kuvan kirjasinlajit tallentuvat Vertex-piirustukseen, joten ne ovat käytettävissä myös myöhemmissä työskentely-sessioissa sen jälkeen, kun olet avannut ao. piirustuksen
DWG-kuvan ByLayer-väriasetus säilyy elementeillä

DWG-kuvissa on elementeille voitu antaa ominaisuus, jonka perusteella elementti värjätään tasolle annetun värin mukaisesti.

Nyt tämä ominaisuus säilyy elementeillä, vaikka DWG-kuva luetaan Vertexiin ja käännetään takaisin DWG:ksi.

 • Huomaa, että jos vaihdat DWG-kuvan mukana tulleen tasojärjestelmän Vertexin oletustasojärjestelmäksi voi kuvan värit vaihtua, sillä Vertex-tasoille värit on määritelty eri tavalla, kuin DWG–kuvissa.
 • Vertex-kuvan oletusvärit on määritelty asetusarvoista disp_pen ja user/SETUP-tiedoston pen-määrityksissä.

DWG-kuvan ByBlock-väriasetus säilyy elementeillä

Näihin asetuksiin voi vaikuttaa Vertexissä värivalikosta.

Katso tarkemmin värien käsittelyä kohdasta "Käyttöliittymä ja yleiset toiminnot".

ACI (AutoCAD Color index) värinumero säilyy elementeillä

Jos elementillä on DWG-kuvassa ollut ACI-väri tai RGB-väri, säilyy se elementillä.

 • Vertexissä voidaan elementin väri vaihtaa toiseksi ACI- tai RGB-väriksi.

Vertex-piirustuksen vienti DWG-muotoon

Huomaa, että kuvassa, joka on käännetty DWG-kuvasta Vertex-kuvaksi on mahdollisesti kaksi tasojärjestelmää: AutoCad-kuvassa ollut tasojärjestelmä sekä Vertex-tasojärjestelmä, jos se on otettu käyttöön.

Kun tällainen kuva viedään takaisin DWG-muotoon, kuvaan siirtyy vain se tasojärjestelmä, joka oli viennin hetkellä aktiivinen.

 • Jos tarkoitus on ollut muokata päämiehen DWG-kuvaa Vertexissä ja palauttaa kuva DWG-muodossa päämiehelle, ei Vertexin tasojärjestelmää pääsääntöisesti kannata ottaa kuvassa käyttöön.
 • Jos Vertex-tasojärjestelmä on otettu jostain syystä käyttöön, niin ennen takaisin vientiä DWG-muotoon, on syytä aktivoida AutoCad-kuvan tasojärjestelmä.

Tunnettuja rajoituksia AutoCad-viivojen, värien ja tasojen yhteensopivuudessa

Vertex ei sisällä "Layer-manager"-toimintoa

Vertexin tasojärjestelmässä tasolle ei pysty määrittämään väriä samalla tavalla kuin AutoCadissä.

 • Kuitenkin yksittäiselle kuvalle voidaan tason väriä säätää.

Vertexin asetuksissa ei tasoille voi määrittää näkyvyys- tai jäädytysasetuksia.

Viivolle ei ole tukea DWG:n ByLayer tai ByBlock-määrittelyissä

Viivalajia tai viivan leveyttä ei voi säätää riippumaan tasosta tai kuvakohtaisista symboleista (Blockista)

Värien toisto ruudulla ja tulostuksissa voi poiketa vähän aidosta RGB- tai ACI-väristä *

Tämä johtuu siitä, että värien piirto ruudulle tai tulosteisiin tapahtuu Vertexissä edelleen asetusarvoissa määriteltyjen disp_pen ja plor_pen-asetusten mukaan (kynien 1... 255 mukaan)

 • Poikkeuksen tästä tekee väritäyttö-kuviolle (hatch) määritelty väri, joka välitetään sellaisenaan ruudulle tai tulostimelle.

Huomaa, että väärimääritykset säilyvät, joten DWG-kuvassa ne vastaavat taas täsmälleen samoja värejä, kuin siellä olivatkin, vaikka Vertex piirtäisi ne ruudulle ja tulosteisiin hieman alkuperäisestä väristä poikkeavalla tavalla.

*) ACI-väri = AutoCad Color index, AutoCadin värikartta
Alikuvissa ei tueta ByLayer-värejä

Vertex-piirustukseen alikuvaksi tuotu toinen Vertex-piirustus voidaan piirtää joko alkuperäisillä väreillään tai ns. viitevärillä.

 • Vertex toistaa alikuvan alkuperäiset värit oikein, vain jos kuvan elementeillä on oletus- tai kiinteät värit.
 • Jos alikuvana on DWG:stä tuotu kuva, jossa on käytössä tasoihin sidotut värit (Color by Layer) tai symboleihin sidotut värit (Color by Block), niin nämä taso- tai symboli-värit eivät välity alikuvaan.Muut kääntäjät

Piilotettua geometriaa ei enää viedä WRL-tiedostoon

Siirrettäessä mallia wrl- formaatissa esimerkiksi Navisworks-ohjelmistoon, piilossa olevat osat jäävät siirrossa pois. (Vertex ID: PLANT-2329)

 • Wrl-tiedostoja ei enää juurikaan käytetä, mutta se sopii siirtoon Navisworks-ohjelmistoon, koska sen mukana saadaan siirrettyä myös attribuuttitietoa, toisin kuin esim Step-formaatin mukana.

Wrl-tiedostojen sijaan suosittelemme käyttämään IFC-tiedostoja, jotka tukevat myös attribuuttien siirtoa sekä ovat nopeammin luettavissa esim Navisworks-ohjelmaan, kuin wrl-tiedostot.

Voit säätää Acis-virheellisten osien vientiä STEP- tai IGES-formaattin

Step-käännöstä kontrolloivaan tiedostoon options_step_writer.txt ja iges-käännöstä kontrolloivaan tiedostoon options_iges_writer.txt on lisätty avainsana CheckAcisGeometry=0 (Vertex ID: MEC-9204)

Jos muutat tiedostoja kopioi ne ensin kansioon vxg4/custom/setup-kansioon (tai tiedostopalvelin-asennuksissa kansioon vxg4_srv/custom/setup)

CheckAcisGeometry=0

 • Acis-geometrian tarkastusta ei tehdä, vaan kaikki osat kirjoitetaan tiedostoon.

CheckAcisGeometry=1

 • Toimii kuten versiossa 23.0.00, eli tarkistus tehdään ja mikäli virheellisiä löytyy, käyttäjä päättää hylätäänkö ne.

CheckAcisGeometry=2

 • Tarkistus tehdään ja mikäli virheellisiä osia löytyy, ne hylätään. 


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.