Skip to main content
Skip table of contents

2020 Instrumentointi
Instrumentoinnin piiriluettelon suodatettu näkymä muistiin

Piiriluettelon suodatettu näkymä ei ollut aina tallessa. Toiminnon luotettavuutta on parannettu.

Linkitetyt tekstit merkataan pohjakuvassa

Resurssinäytön aktiiviseen riviin linkitetyt tekstit ja tunnukset näkyvät merkattuina pohjakuvan piirustuksessa. Tämä lisää toiminnon havainnollisuutta merkittävästi.

Generoinnin virheilmoituksia on selkeytetty

Virheilmoituksiin tuli aiemmin "tekninen" parametri (USAGE, TAG_RULE, jne,).

Nämä onnyt korvattu havainnollisemmilla parametrien kuvauksilla, jotka käyttäjä näkee myös resurssidialogeissa,
IO-resurssien ennakkovaraus IO-toiminnon nimen perusteella

Ennen generointia tehtävä ennakkovaraus (kiinnitetty tai manuaalinen) tehtiin pohjakuvan reurssi-id:n perusteella: esim DI3, mikä oli kömpelöä, koska varausta tehdessä piti tietää pohjakuvan reurssi-id.

Nyt varauksen voi tehdä myös IO-toiminnon nimen perusteella: esim. KIINNI, AUKI, jne..

Pohjakuvan runkokaapelin johtimien alku-/loppupään tiedot

Aiemmin alku-/loppupäänä voi antaa lokaation tai laitteen.

Nyt pohjakuviin runkokaapelin parijohtimelle ja yksittäiselle johtimelle voi antaa alku-/loppupään position/laitteen suoraan.

Jos parametrien "Kaapelin alkupään sijainti" (FROM_LOC) ja "Kaapelin loppupään sijainti" (TO_LOC) arvo alkaa '-' tai '+' merkillä se tulkitaan olevan lopullinen positio/laite.

Resurssien varaustilan luotettavuutta parannettu

Jos instrumentointipiirustuksen generointi keskeytyi virhetilanteen seurauksena, generoinnin jo varaamat resurssit saattoivat jäädä vapauttamatta.

Resurssin käsinvaraus generoituun piirustukseen ei onnistunut aina, jos yritettiin varata käsin piirille/lähdölle jo varattua mutta vapaata resurssia. Eli tyyppi oli "Kiinnitetty (ei käytössä)" tai "Manuaalinen (ei käytössä)".

Näytä resurssit/Näytä kaikki ei näyttänyt sellaisia varatattuja resursseja, joilla ei ollut Piiri/Lähtö tunnusta.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.