Skip to main content
Skip table of contents

Johdotustietokannan keruu ja selaus

Johdotustietokannan keruu

Kaikkien sisäinen johdotus -tyyppisten ja asetuksesta riippuen kaapeloitujen yhteysviivojen keräys johdotustietokannaksi aktiivisen piirustuksen ja liittyvien piirustusten lehdiltä.

Jotta kerätty johdotus sisältäisi oikeat tiedot, piirikaaviot laaditaan tietyillä säännöillä.

  1. Valitse välilehden Johdinsarjat-ryhmästä Johdotustietokannan keruu.
  2. Anna tallennettavan johdotustietokannan nimi tiedoston tallennusdialogissa. Oletusnimenä on piirikaavion nimestä ja revisiosta johdettu nimi.
  3. Aktivoi liittyvä piirustus: ja valitse Tallennetaan tai Ei.

Mahdolliset virheet johdotuksen keruussa, esimerkiksi puuttuvat katkaisuviitteet, voi tarkistaa lokitiedostosta.

Johdotustietokannan selaus

Selaa johdotustietokantoja. Tietokanta on voitu kerätä Johdotustietokannan keruu -toiminnolla, tai tietokanta liittyy päivitettyyn johdinsarjaan. Piirustukseen liittyvän johdotustietokannan on voinut kirjata piirustuskortille.

Suosituksena on, että siirrytään automaattiseen nimeämiseen. Tämä onnistuu helpoiten tyhjentämällä piirustusarkiston Johdotustietokanta-kenttä, jolloin seuraavalla keruu/selauskerralla käytetään oletusnimeä.

  1. Valitse välilehden Johdinsarjat-ryhmästä valitse Johdotustietokannan selaus.
  2. Tarkistaa haluatko selata aktiiviin piirustukseen liittyvää johdotustietokantaa.
    Jos vastaat Ei, toiminto pyytää valitsemaan tietokannan tiedoston avausdialogia.
  3. Selaa tietokantaa normaaleilla tietokannan käsittelytoiminnoilla.

Tietokantojen nimeämisestä

Johdotustietokannat nimetään automaattisesti. Edelleen voidaan käyttää tietokantoja aiemmin tallennetuilla nimillä.

Poikkeuksena on johdinsarjakuvan päivityksessä syntyvä tietokanta, jota aiemmin ei luotu, vaan tiedot tallennettiin keruutietokantaan.

Johdotustietokannan syntytapaTietokannan nimi
Johdotustietokannan keruu piirustuksesta P1234d_P1234
Johdotustietokannan keruu piirustuksesta P1234 revisio Bd_P1234revB
Johdinsarjakuvan P4444 päivitysd_P4444_WL
Johdinsarjakuvan P4444 revisio A päivitysd_P4444revA_WL
Kaavion johdotustietokanta -kentässä on XYZd_XYZ  ( ei suositella versiosta ED18 lähtien)
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.