Skip to main content
Skip table of contents

2018 2D-piirustukset

   
2D-piirustusten käsittelyn muutokset ja parannukset tuovat lisää joustavuutta ja havainnollisuutta työskentelyyn, uusia mahdollisuuksia työskentelyasetuksiin, nopeutta piirtämistyöskentelyyn isoilla kuvilla sekä paremman DWG-yhteensopivuuden.

 


 

Kuvatekstit

Fontin nimi tallennetaan jokaiselle tekstille.

Fontin korkeus esitetään nyt entistä tarkemmin, jotta skaalautuvuus on parempi myös pienillä teksteillä.

Fontti Arial Unicode MS on vaihdettu fontiksi Arial koska Arial Unicode MS on nykyisin saatavilla vain maksullisena (tuli aiemmin esim. Office -paketin mukana).


Tasot

Tasojen ja tasojärjestelmien nimet sekä käyttäjän asetukset tallennetaan piirustukseen.

Tasojen valintalistalla on vain nimettyjä tasoja ja listalta voi jättää pois tasot joilla ei ole geometriaa.

Tasojen näkyvyysvalinnat tapahtuvat välittömästi sulkematta tasovalikkoa.

Piilotasojen näkyvyyttä voi ohjata omilla toiminnoillaan.


Rasterit

Rasteri aktivoituu kursorilla ja sillä on tilannekohtainen valikko. Rasterilla on myös kahvat.

Rasteria voi venyttää X- ja Y-suuntaan sekä skaalata ja siirtää kahvoista.

Kullekin rasterille voi asettaa tason, ja sen näkyvyys toimii kuten muillakin elementeillä.

Rasterin kokoa voi skaalata käyttämällä tunnettua etäisyyttä.

 


 

Taustavärin vaihto

Piirustusikkunoiden taustavärin voi valita asetusvalikosta Tiedosto->Asetukset->Grafiikka.

Muiden elementtien värit säädetään taustan mukaan mahdollisimman hyvin näkyviksi.


Piirustuslomakkeiden käsittely

Piirustuslomakkeet voidaan nyt tehdä yhtenä symbolina ilman monitasoisia rakenteita. Näin lomakkeen säilyminen ehjänä on mahdollisimman varmaa ja niiden muokkaus onnistuu yhdellä työvaiheella.

Lomakesymbolille piirretään tai tuodaan halutun näköinen ja kokoinen graafinen ulkoasu logoineen ja muine tunnisteineen. Lomakkeeseen kannattaa määritellä aina myös kohdistuspiste. Lisäksi tarvitaan X- ja Y-koordinaattipisteet, sekä otsikkotauluun kaikille arkistotiedoille ja revisiomerkinnöille Teksti -IO-pisteet.


Alikuvat

Alikuvien käsittelyn toimintojen luotettavuutta on parannettu.

Alikuvat tallennetaan piirustukseen.

Piirustuksia avattaessa alikuvien lataus tehdään vain, jos alikuvien aikaleima on muuttunut edellisen latauksen jälkeen.

Revisioita tallennettaessa alikuvat jäädytetään automaattisesti, jotta tilanne ei muutu enää tallennettuja revisioita katseltaessa ja tulostettaessa.


Kaavioiden katselu muilla Vertex -sovelluksilla

Kaaviot saa avattua muilla sovelluksilla ja niitä voi nyt myös muokata.

Yhteysviivat muutetaan tavallisiksi viivoiksi ja tunnukset teksteiksi.


HUOMAA:
Muokkaus ja tallennus muilla sovelluksilla muuttaa kaavioiden sisällön niin, että ne eivät enää toimi oikein kaavioina, joten ohjelmat huomauttavat käyttäjälle asiasta.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.