Skip to main content
Skip table of contents

Pohjakuvan resurssien parametrit


IO-kanavat (AI,AO,DI,DO,AIEX,AOEX,DIEX,DOEX) <IO><n>:

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

CTYPE

Kyllä

Korttityyppi, josta kanava varataan

DEVICE

Ei

Liittyvän laitteen resurssi-id (esim. DEV1).Liittyvän laitteen laitetunnus lisätään IO-kanavan DEV_POS kenttään.Laitetunnusta voidaan käyttää myös osana toimintotunnusta - riippuu valitusta FUNC_RULE säännöstä.

FUNC_RULE

Ei

Joku listan valmisvalinnoistaMäärittää IO-kanavan IO_FUNC kenttään lisättävän toimintotunnuksen muodon.

FUNC_AFFIX

Ei

Toimintotunnuksen osana käytettävä liite - riippuu valitusta FUNC_RULE säännöstä.

FUNC_NAME

Ei

Toiminnon nimi.Lisätään IO-kanavan IO_NAME kenttään.Kaapelit
CB<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

DRIVECB

Kyllä/Ei

Tyhjä, DRIVE_CABLE1, DRIVE_CABLE2 tai DRIVE_CABLE3.Pakollinen, jos WIRE_CNT ja CBTYPE ei ole annettu.
Käyttää kaapelityyppinä lähdölle annetun kaapelin tyyppiä (kaapelin 1, 2 tai 3). Jos lähdölle ei ole on määritelty vastaavaa kaapelityyppiä, kaapeli lisätään parametrien WIRE_CNT tai CBTYPE perusteella.

CBTYPE

Kyllä/Ei

Kaapelilistalta valittu kaapelityyppi.Pakollinen, jos WIRE_CNT ja DRIVECB ei anneta.Jos DRIVECB ei määritä kaapelia, lisätään tämän tyypin mukainen kaapeli.

CBSORT

Ei

Lisätään kaapelin CB_GROUP kenttään.

WIRE_CNT

Kyllä/ Ei

Tyypittömän kaapelin johtimien määrä.Pakollinen, jos CBTYPE ja DRIVECB ei ole annettuJos CBTYPE tai DRIVECB ei määritä kaapelia, lisätään kaapeli ilman kaapelityyppiä. Kaapelille tulee tämän parametrin mukainen määrä johtimia.
Kaapelit
CB<n> : jatkuu

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

TAG_AFFIX

Kyllä/Ei

Kaapelitunnukseen liittyvä liite - riippuu valitusta TAG_RULE säännöstä.Pakollinen, jos sääntö vaatii

FROM_LOC

Kyllä/Ei

Joku listan valmisvalinnoista tai laitteen resurssi-id (esim. DEV1).Pakollisuus riippuu valitusta TAG_RULE säännöstäMäärittää kaapelin alkupään sijainnin.

TO_LOC

Ei

Joku listan valmisvalinnoista tai laitteen resurssi-id (esim. DEV1). Pakollisuus riippuu valitusta TAG_RULE säännöstä.Määrittää kaapelin loppupään sijainnin.Runkokaapelin johdin
W<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

PAIR_GROUP

Ei

Pohjakuvakohtainen johdinparin ryhmätunnus.Samaan ryhmään kuuluvat johdinparit varataan samasta kaapelista.

PAIRED

Kyllä

Johdinparin pohjakuvakohtainen paritunnus.Liittää kaksi johdinresurssia pariksi.

USAGE

Kyllä

Kaapelin käyttötapa.Toimii runkokaapelin valintaehtona.

FROM_LOC

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää runkokaapelin alkupään sijainnin. Johdin varataan runkokaapelista, jonka alkupää on tämän mukainen.

TO_LOC

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää runkokaapelin loppupään sijainnin. Johdin varataan runkokaapelista, jonka loppupää on tämän mukainen.Runkokaapelin yksittäinen johdin
SW<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

WIRE_GROUP

Ei

Pohjakuvakohtainen johdinryhmätunnus.Samaan ryhmään kuuluvat johtimet varataan samasta kaapelista.

WIRE_RULE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista. Määrittää johtimien varaustavan.

USAGE

Kyllä

Kaapelin käyttötapa.Toimii runkokaapelin valintaehtona.

FROM_LOC

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää runkokaapelin alkupään sijainnin. Johdin varataan runkokaapelista, jonka alkupää on tämän mukainen.

TO_LOC

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää runkokaapelin loppupään sijainnin. Johdin varataan runkokaapelista, jonka loppupää on tämän mukainen.Sähkönsyöttö
E<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

TYPE

Ei

Sähkönsyötön sulaketyyppi.Jos annettu, toimii sähkönsyötön valintaehtona.

VOLTAGE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista. Toimii sähkönsyötöksi valintaehtona. Keskus josta syöttö varataan, määräytyy myös tämän mukaan.

DEVICE

Ei

Liittyvän laitteen resurssi-id (esim. DEV1).Liittyvän laitteen laitetunnus lisätään sähkönsyötön DEV_POS kenttään.
Ilmansyöttö
A<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

PRESSURE

Ei

Sähkönsyötön sulaketyyppi.Jos annettu, toimii sähkönsyötön valintaehtona.

TYPE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Toimii sähkönsyötöksi valintaehtona. Keskus josta syöttö varataan, määräytyy myös tämän mukaan.

DEVICE

Ei

Liittyvän laitteen resurssi-id (esim. DEV1).Liittyvän laitteen laitetunnus lisätään sähkönsyötön DEV_POS kenttään.

SUPPLY_DEV

Kyllä/Ei

Magneettiventtiiliä kuvaavan laitteen resurssi-id (esim. DEV2).
Pakollinen, jos TYPE on MAGNVTämä laitteen laitetunnuksesta tulee magneettiventtiilin laitetunnus, joka lisätään ilmansyötön MAGNV_TAG kenttään.

Riviliitin
T<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

TERM_GROUP

Ei

Pohjakuvakohtainen ryhmätunnus.Samaan ryhmään kuuluvat liittimet varataan peräkkäin samasta rimasta.

TERM_RULE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää liitinten varaustavan.

USAGE

Kyllä

Riman käyttötapa.Toimii riman valintaehtona.

BLOCK_LOC

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää riman sijainnin. Liitin varataan rimasta, jonka sijainti on tämän mukainen.Laite
DEV<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

DEV_TYPE

Ei

Laitteen tyyppi.Lisätään laitteen DEV_TYPE kenttään

DEV_LOC

Ei

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää laitteen sijainnin. Laitteen Keskus/Kaappi ja Kenno kentät täytetään sijainnin perusteella. Jos laite on kentällä, valitaan FIELD. Tällöin Keskus/Kaappi arvoksi tulee FIELD ja Kenno jää tyhjäksi. Jos laite on moottorikeskuksessa, valitaan MCCABINET. Tällöin Keskus/Kaappi ja Kenno arvot tulevat lähdöltä. Jos valitaan DRIVE_TAG keskus/kaappi on lähtötunnus.

DEV_PINS

Ei

Laitteen liitintunnukset kaksoispisteellä eroteltuina. Esim. 1:2:3:4:5Laitteen Pin1, Pin2, … Pin10 kentät täytetään annetuilla arvoilla.Toimii oletuksena, joka laitetietojen muokkauksella voidaan muuttaa.

POS_RULE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää laitetunnuksen muodon.

POS_AFFIX

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Pakollisuus riippuu valitusta POS_RULE säännöstä.Määrittää riman sijainnin. Liitin varataan rimasta, jonka sijainti on tämän mukainen.

Versiomuutos
EDIT<n> :

Parametri

Pakoll.

Arvo / Vaikutus

VERSION

Ei

Versiotunnus.Määrittää version, johon muutos liittyy. Jos arvoa ei ole annettu, tätä käytetään oletuksena silloin, kun version mukaista muutosta ei ole määritelty.

TYPE

Kyllä

Joku listan valmisvalinnoista.Määrittää muutostyypin

IDENT

Kyllä

Pohjakuvakohtainen kohteen yksilöllinen tunniste.Yksilöi muutoskohteen. Kun TYPE on TEXT, arvo on tekstin piilokoodin lisättävä tunniste.Esim. kun tunniste on TX1, lisätään versioitavan pohjakuvan tekstin piilokoodiin IDENT:TX1. Korvaava teksti kokonaisuudessaan (mahdollisen piilokoodin kera) annetaan resurssi Data -kenttään.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.