Skip to main content
Skip table of contents

2017 Symbolikirjastojen hallinta ja käyttö

    

 


 

Symbolien kopiointiin lisää havainnollisuutta


Yhteityötä kumppanien kanssa
Usein asiakkaan ja alihankkijan välillä tarvitaan kirjastojen päivityksiä. Symbolien kopiointi on entistä sujuvampaa.


Kopiointi auttaa vertaamaan tilannetta
Muutoksia voi tulla molempien osapuolten tekeminä. Uutena piirteenä on nyt monipuolisempi tilanneinformaatio ja kuvallinen vertailu.

 

 

Kursorin kohdistuminen aiempaa sujuvampaa

Kursorin sijainti ohjaa esim. hiiren rullan avulla vierityksen kohdistumaan symbolivalikkoon tai zoomin kohdistumaan piirustukseen vain kursorin siirrolla ilman klikkauksia kohdealueeseen.

 


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.