Skip to main content
Skip table of contents

Symbolit, symbolieditori ja IO-pisteet

Symbolit ovat keskeisiä kaavioiden rakenneosia. Vertex ED:ssä teet ja hallitset symboleja sisäänrakennetun symbolieditorin avulla ja määrität symboleille IO-pisteitä. Symbolien IO-pisteillä kuvataan sähköisen kytkennän, tunnusten lisäyksen, symbolien sijoittelun ynnä muiden asioiden kannalta oleellisia tietoja ja ne ovat siten keskeinen älykkäiden kaavioiden piirre.

Symbolien tekemisen jälkeen symbolin tallentuvat kirjastoon myös myöhempää käyttöä varten ja lopulta vasta kaavioon viemisen jälkeen symboleille määritetään niille kuuluvat, mahdollisesti reaalimaailman tulevaa toteutusta vastaavat tunnukset, joita ovat esimerkiksi laite- tai kosketintunnukset. Näin ollen kytkentätieto syntyy symbolien IO-pisteiden ja symboliin lisättyjen tunnusten välille ja on siten hyödynnettävissä esimerkiksi oheisdokumentaatiota muodostettaessa.

Symbolieditori

Vertex ED:n sisäänrakennetussa symbolieditorissa symboleille määritellään niiden ulkoasu perinteisin CAD-piirtämisen keinoin. Symbolin ulkoasun lisäksi symbolille määritellään sähköisen kytkennän kannalta oleellisia asioita erillisinä IO-pisteinä.

Symbolieditorin sijainti

Symbolieditori käynnistetään Järjestelmä-välilehdeltä löytyvän Editori-valinnan kautta:


Symbolieditorin tilavalikko

Symbolieditorin tilavalikosta löydät symbolin piirtoon tarvittavat työkalut, jotka vastaavat kaavionpiirrosta tuttuja työkaluja.


Symbolien haku symbolieditoriin, symbolin tallennus ja symbolieditorin sulkeminen

Tilavalikon rinnalta löydät symbolien hakuun ja symbolieditoriin avaamiseen tarkoitetut toiminnot. Saman valikon toiminnoilla myös tallennat symbolieditorissa työstettävänä olleen symbolin sekä nollaat ja suljet symbolieditorin. Sulkiessasi editorin palaat takaisin aiemmin auki olleeseen ja editoria avatessa taustalle jääneeseen piirustukseen.


Symbolien IO-pisteiden käsittelytoiminnot

Symbolieditorin yhteydestä löydät myös symbolien IO-pisteiden käsittelyyn ja määrittelyyn tarvittavat työkalut:

IO-pisteiden käsittelytoimintojen avulla lisäät, siirrät, poistat ja täydennät symbolieditorissa työstettävänä olevan symbolin IO-pisteitä, joilla kuvataan symbolin sähköisen kytkennän, tunnusten lisäyksen, symbolien sijoittelun ja muiden asioiden kannalta oleellisia tietoja. Symbolin IO-pisteet merkitään symbolieditorissa piirron tai muokkaamisen yhteydessä. 

Symboleiden IO-pisteet sisältävät monentyyppisiä ja eri tarkoituksiin käytettäviä IO-pisteitä, joita kuvataan omilla tunnusmerkeillään symbolieditorissa:

ValintaSymbolissaIO-pisteen selite ja merkitys

Laitetunnuspiste. Symboli voi sisältää vain yhden laitetunnuspisteen. Symbolin laitetunnus sijoitetaan oletusarvoisesti tähän pisteeseen.

Kohdistuspiste. Symboli voi sisältää useita kohdistuspisteitä, mutta ensimmäisenä annettua pistettä pidetään oletusarvoisena kohdistuspisteenä symbolia lisättäessä.

Kytkentäpiste. Symbolin kytkentäpiste, johon yhteysviivat (johtimet) kytketään kaavioita piirrettäessä.

Kosketintunnuspiste tulee aina symboliin sijoitetun kytkentäpisteen yhteyteen automaattisesti. Kosketintunnukset lisätään oletusarvoisesti tähän pisteeseen.

Tekstitunnuspiste. Yksi tai useampi per symboli. Tekstitunnus lisätään oletusarvoisesti tähän pisteeseen.

Makropiste. Yksi tai useampi per symboli. Symboli voidaan sijoittaa suhteessa toiseen symboliin hakemalla tämän makropisteisiin.

Mittapiste. Yksi tai useampi per symboli. Mitoitus voidaan tehdä symbolin mittapisteisiin.

Viivapiste. Yksi tai useampi per symboli. Viivapisteitä käytetään vain joissain erikoissovelluksissa graafisina referenssipisteinä.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.