Skip to main content
Skip table of contents

Piirtoasetukset ja kuvakohtaiset asetukset

Piirtoasetusten ja kuvakohtaisten asetusten sijainti

Piirtoasetukset ja kuvakohtaiset asetukset löytyvät ohjelman Näkymä-välilehden kohdasta Piirustus piirustuksen ollessa avoinna. Piirtoasetuksiin pääsee käsiksi myös klikkaamalla hiiren oikeanpuoleista painiketta piirtoalueen päällä ja valitsemalla Piirtoasetukset.

Piirtoasetukset

Piirtoasetusten kautta muokkaat hiiren kohdistimeen sekä piirtoalueen hilaverkkoon ja kuvarajoihin liittyviä asetuksia. Asetusten muokkaaminen onnistuu missä tahansa suunnittelutyön vaiheessa, joten voit vapaasti muokata piirtoasetuksia suunnittelutilanteesi mukaisiksi.

Kohdistin

Kohdistinasetuksista muokkaat hiiren kohdistimen liike- ja mitoitustarkkuutta, kohdistimen hakualuetta sekä kohdistimen tyyppiä.

Hilaverkko

Hilaverkon asetuksista muokkaat piirtoalueen hilaverkon asetuksia hilaverkon tyypin, vaaka- ja pystyvälien ja niiden välisen kulman sekä hilaverkon nollapisteen osalta.

Kuvarajat

Kuvarajojen asetuksista määrität piirtoalueen koon, kuvarajat ja mittakaavan. Voit osoittaa rajat manuaalisesti tai sijoittaa kuvarajat esimääriteltyjen kuvarajojen mukaisiksi. Mikäli muutat mittakaavaa kesken suunnittelun, niin valitse samassa yhteydessä myös uudet kuvarajat tai päivitä piirustuslomake uutta mittakaavaa varten.

Kuvakohtaiset asetukset

Kuvakohtaisten asetusten kautta muokkaat piirustuksen tyypin ja grafiikan esittämiseen liittyvän yhteysviivojen leikkelytyylin asetuksia.

Perustiedot - Piirustuksen tyyppi

Kuvakohtaisten asetusten Perustiedot-välilehdeltä vaihdat kuvakohtaista piirustustyypin asetusta. Piirustustyypin valinta on tehtävissä myös uutta piirustusta/piirustuslehteä perustettaessa tai aktiiviselle piirustukselle Piirustus-välilehden valintarivin oikeasta reunasta. Huomaa, että jotkin toiminnot saattavat vaihtaa piirustustyypin kunkin työskentelytilan mukaiseksi.

Grafiikka - Yhteysviivojen leikkelytyyli

Kuvakohtaisten asetusten Grafiikka-välilehdeltä vaihdat kuvakohtaista grafiikan esittämiseen liittyvää yhteysviivojen leikkelytyylin asetusta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.