Skip to main content
Skip table of contents

2017 Kaaviotoiminnot

    

 


 

Symbolin siirto

Symbolin siirrossa näkyy alkuperäinen tilanne himmennettynä. Johtimiin syntyy automaattisesti suorakulmaiset mutkat ja uusi tilanne näkyy kursorissa helpottaen lopputuloksen havainnointia.

Johtimien mutkat myös seuraavat automaattisesti hilan viivoitusta, jos hila on käytössä.

Monen symbolin siirto kerralla

Nyt samalla toiminallisuudella voi siirtää useita symboleita kerralla. Monimutkaisenkin muutoksen tekeminen on merkittävästi aiempaa havainnollisempaa.

Liittyvien elementtien merkkaus myös monivalinnassa

Kaavioiden tarkistus ja muokkaus on monissa tilanteissa nopeampaa kun esimerkiksi symboleihin kytketyt johtimet näytetään myös monivalinnassa. Kytkemättömät johtimet eivät merkkaudu, jolloin niiden havaitseminen helpottuu ja nopeutuu. Kytkettyjen johtimien toisen pään laitesymbolit merkataan myös, mikä osaltaan nopeuttaa tarkastelua.

 

 

 

 

 

 

 


 

Z-suodatuksen asetus työkalunauhaan

Z suodatuksen valintanappi voidaan aktivoida työkalunauhaan.

Z suodatuksen aktivointi poistaa näkyvistä kaikki suodattimen z -arvoa suuremmalla arvolla olevat symbolit ja niiden tunnukset. Tällä tavoin voidaan tarkastella esimerkiksi kojeiston layout kuvaa rakennetaso kerrallaan. Edellytyksenä on, että piirrettäessä asetetaan vastaavat z arvot symboleille. Perusgrafiikka on z tasolla 0.

Kun Z-suodatin on valittuna, se näkyy työkalunauhassa aktiivivärillä.

 

2D elementin option poistaminen ribbon valinnalla

Elementin option voi valita ribbonin valikolla, jos optiot on aktivoitu ko kuvalle.

Valikkoon on lisätty tyhjä valinta <Poista>, jolla poistetaan optiotieto valituilta elementeiltä.

Merkkaa kytkemättömät -toiminto monipuolisempi

Kytkemättömät merkataan nyt harmaannuttamalla kuvasta kaikki muut elementit paitsi kytkemättömät johtimet. Kuvan kytkemättömien johtimien kytkemättömät päät merkataan myös keltaisella salmiakilla, kuten ennenkin.

Toiminnossa voi siirtyä seuraavalle/edelliselle lehdelle Page Down/Page Up näppäimillä.

 


 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.