Skip to main content
Skip table of contents

2020 Arkistot ja tiedonhallinta

  
Piirustusarkiston oletusmoodi on projektikohtainen

Piirustusarkisto on perinteisesti ollut luonteeltaan kaikille projekteille yhteinen. Tämä on tarkoittanut mm. sitä, että sama piirustusnumero ei ole voinut toistua eri projekteissa. Toisaalta piirustuksen haku pelkällä piirustusnumerolla on löytänyt dokumentin mistä hyvänsä projektista.

Nyt oletuskäytäntöä on muutettu siten, että arkisto syntyy projektikohtaisena uuteen projektiin. Tämän etuina on saman piirustusnumeron toistettavuus tarvittaessa eri projekteissa, arkistohakujen lisääntynyt selkeys ja nopeutuminen.

Revisiotoimintoja on selkeytetty

Revisioinnin A,B,C,... sarjan loppuminen Z -kirjaimeen alkoi muodostua ongelmaksi muutamilla asiakkailla. Nyt sarja voi esteettä jatkua ...Z,AA,AB,AC,...AZ,BA,BB,BC,...


Piirustusten kopioinnin asetuksilla voidaan vaikuttaa kopiona syntyvän piirustuksen revisioon. Tämän toiminnon ominaisuuksia on parannettu.


Lehtien revisiointi piirustuksen revisiolla toiminnallisuutta ja perusrevision toimintoa on parannettu.


Reviointiin on lisätty asiakasrevision tuki

Ohjelman käyttämä ja tuottama revisioinnin merkintä ei aina palvele loppuasiakkaan toivetta revisioiden luonteesta ja merkintätavoista. Tätä tarvetta varten revisiotoimintoihin on lisätty tuki asiakasrevisioiden käytölle.

Asiakasrevisio on erillinen riippumaton versionumero, jota suunnittelija ylläpitää tilanteen ja tarpeen mukaan.
Flow -toimintoja on korjattu

Flow -rajapinnan muutamia toimintoja on korjattu ja täydennetty erilaisten erikoistilanteiden huomioimiseksi aiempaa paremmin.

Katselupääte -toimintojen täsmennyksiä

Muutamien Punakynäys -toimintojen sujuvuutta sekä Punakynäyksen tilan hallintaa ja tallennusta on korjattu.

Sulje projekti sulkee kaikki projektin piirustukset

Nyt projektin sulkeminen sulkee myös kaikki projektin piirustukset. Tallentamattomista muutoksista tulee kysymys: Tallennetaanko muutokset ?
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.