Skip to main content
Skip table of contents

2022 Yleistä

 

Eng:


Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 28.0.00 (vx. 2022)

Arkistotoiminnot


Projektivaraukset

Toiminto avattujen projektien seurantaan. Kyseessä on tietokanta, josta näkee keillä projekti on auki ja se toimii kuten piirustusten varaustietokanta.

Kun projekti avataan, tietokantaan merkataan käyttäjä ja avausaika. Kun projekti suljetaan, varausrivi poistetaan tietokannasta.

Toiminto otetaan käyttöön vxsettings avainsanalla: 'project_reservation'
0=ei käytössä
1=projektin voi avata monta käyttäjää kerralla
2=projektin voi avata vai yksi käyttäjää kerrallallaan

Projektivarauksia voi katsella toiminnolla:
Arkisto->Projektit/Ylläpito→Projektivaraukset

Piirustusten esikatselun parannukset

Piirustusten selailu esikatselunäkyvien avulla on nyt huomattavasti jouhevampaa ja ne avautuvat esikatselunäkymään aiempaa nopeammin.

Aiemmissa versioissa esikatselunäkymät toimivat hitaasti erityisen laajojen ja yksityiskohtaisten piirustusten tapauksissa, mutta nyt esikatselunäkymät latautuvat huomattavasti aiempaa nopeammin ja kuvien lähempi tarkastelu zoomaillen ja näkymää siirrellen toimii aiempaa jouhevammin.

Lisäksi esikatseluikkunoihin on lisätty asetus esikatselu näkymän näyttämiselle tai piilottamiselle: 

.Poista kaikki revisiot -toiminto

Kun vanha projekti otetaan pohjaksi, on toisinaan tarve poistaa piirustuksilta kaikki revisiotieto tai osa revisiotiedoista. Tämä on nyt mahdollista "Projektinpiirustukset ja revisiot" -dialogin kautta.

Yhteinen projektikansio eri ED-versioiden kesken

Mahdollisuus käyttää yhtä yhteistä projektikansiota eri Vertex ED:n versioilla.

Käyttöönotossa huomioitavaa:

  • Projektikohtainen arkisto pitää olla käytössä
  • user/setup:in project_ms -asetusta varten pitää tehdä oma ms_volume, joka viittaa yhteiseen projektikansioon.
  • d_PROREG:iin pitää korjata em. ms_volume
  • Uuden version d_PROREG tyhjennetään

Toiminnon dialogi näyttää eri versioiden projektiarkistot yhdessä. Dialogissa on toiminto projektin siirtämiseen varhemmasta versiosta uudempaan. Projekti voi olla vain yhdessä versiossa käytössä.
Lehtisarjaoperaatiot ja lokiselain


Järjestelyotsakkeet lokidialogiin

Lokin järjestystä pystyy nyt muuttamaan klikkaamalla sarakkeiden otsakkeita.Lokiselaimen käytettävyyden parannukset

Lokiviestejä korostetaan taas värikoodattujen nappien avulla. Aluksi linkilliset virheviestit näkyvät punaisena sekä linkittömät keltaisena. Ne voidaan merkitä vihreäksi eli tarkistetuiksi. (VX ID: ED-3889)Symbolit ja makrot


Virhe- ja varoitussymbolille oma tilavalikko

Normaalin symbolin tilavalikon sijaan virhe- ja varoitussymboleilla on nyt sisällöltään tarkoituksenmukainen tilavalikko.

Esimerkki tekstimakrosta piirustusluettelon tekoon taulukkotekstinä

Ohjelman taustahakemistosta löytyy nyt ryhmänä lisättävä tekstimakro, joka listaa projektin piirustukset taulukkotekstinä.

Jos piirustus, missä taulukko on kuuluu piirustusryhmään, listataan taulukkoon tämän piirustusryhmän piirustukset. Jos piirustusryhmää ei ole, listataan kaikki projektin piirustukset. Jos piirustusarkistossa PICREG on kenttä DOC_IND, piirustukset joilla tässä on arvo sortataan keskenään tämän mukaan. Muut järjestellään keskenään piirutusnumeron mukaan.Tunnukset


Muutos johdintunnusten esivalintalistojen käsittelyyn

Johtimen tunnusten esivalintalistoja käsitellään nyt suoraan Tunnusdata-dialogista käsin.

Sekä kortti- että listanäkymässä on nappi "Valintalistat", josta aukeaa tietokanta missä ylläpidetään kaikkien tunnustyyppien esivalintalistoja.

Kun toimintoon mennään ensimmäisen kerran tietokanta luodaan:
...\shared\dbases\d_LABEL_VALUES ja siihen lisätään sisällöt vanhoista valintalistoista:
wirecolors, wiresizes, wiretypes, cbtypes ja cbshields

Tietokannassa esivalinnalle annetaan varsinainen arvo, kuvaus ja järjestysnumero.
Tietokannat


Tietokantadialogien valittujen rivien korostaminen

Valittuja tietokantadialogien rivejä korostetaan nyt selkeämmällä sinisellä lisärajauksella.

Useamman kuin yhden tietokantadialogin rivin kopiointi

Tietokantadialogeista on nyt mahdollista kopioida kerralla monta riviä.Kaapelityypit

Nimikevalinta Kaapelityypit-dialogiin

Aiemmin kaapelityyppien nimike täytyi kirjata käsin käsin ja käyttäjän tarvitsi hakea nimikekoodi toisesta dialogista. ED 2022 -versiosta eteenpäin Nimikekoodi-kentän kulmanuolesta avautuu nimikehakudialogi, josta haku ja nimikevalinta onnistuu nopeammin.


Vertex Flow -toiminnot

Flow-rakenteet osaluettelopiirustuksiksi

Vertex Flow'hun kerättävien rakenteiden ja osaluetteloiden valintadialogiin on lisätty uusi listausvaihtoehto osaluettelopiirustuksen tekemiseksi. Osaluettelo luodaan samaan projektiin uudelle piirustusnumerolle ja se voidaan määrittää arkistotietojen kautta alidokumentiksi Flow-päädokumentille (esim. piirikaavion lehtisarja, josta osaluettelo on kerätty). Tätä kautta uusi osaluettelopiirustus siirtyy myös Flow'hun dokumenttia ja sen PDF-kirjaa palautettaessa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.