Skip to main content
Skip table of contents

2018 Johdinsarjat

 


 

Johdinsarjan tunnukseksi oletusarvoisesti johdinsarjakuvan piirustusnumero

Kun avataan johdinsarjakuvan asetusdialogi, oletusarvona johdinsarjan tunnukseksi on johdinsarjakuvan piirustusnumero. Se löytyy myös vaihtoehtona tunnuksen valikosta.Johdinsarjan liitinten uros-naaras tarkistus huomioi vain ne laitteet, joille puolisuus määritelty

Kun johdinsarjan liittimille määritellään pinnien uros/naaras tieto, tämä tarkistetaan vain niiltä johdinsarjan liittimiltä, joille puolisuus on kiinteästi määritelty. Näin helpotetaan sellaisten laitteiden käyttöä, joilla uros-naaras -tyyppi on muutoinkin selvä. HUOMAA: Puolisuutta ei voi asettaa kuvassa. Symbolin on hyvä olla myös oikean näköinen.
 

Positiotunnusten käyttö johdinsarjoissa

Johdinsarjoissa ei yleensä ole käytetty laitteiden positiotietoa.

Nyt tämä onnistuu johdinsarjakohtaisesti valintaruudun kautta tehtävällä asetuksella. 


 

Johdinsarjan rakenteen tuonti

Johdinsarjakuvan päivitysdialogiin on lisätty kenttä rakenteen sisältävälle xml-tiedostolle. Tiedostosta luetaan johdinreittien pituudet johdinsarjakuvaan.

Jos johdinsarjakuvan pituustiedot päivitetään johdinhaaroihin attribuutteina (eli löytyy xml tiedostosta), päivitetään samalla haaraan liittyvä pituustieto tavalliseksi tekstiksi, jossa on viittaus ko. attribuuttiin. Pituus päivittyy näkyviin aina, kun johdinsarjakuvaa päivitetään.Rakenteen tuonti lukee xml-tiedostosta johdinsarjaan kuuluvat laitteet, solmupisteet ja niiden välisen reittikuvauksen pituustietoineen.

Toiminnon käyttö vaatii myös kaikille solmupisteille tunnukset, jotta reitityksen kuvaus voi tapahtua yksiselitteisesti.

Johdinsarjan layout-kuvan taulukoiden lisäys merkittävästi nopeampaa

Johdinsarjan kytkentätaulukoiden lisäys on isoissa johdinsarjoissa tarkkuutta vaativa työvaihe.

Nyt lisäystilanteessä häivytetään muu grafiikka ja vain taulukkoon liittyvä symboli jää näkyviin sijoittamisen helpottamiseksi.

Lisäksi Automaattisen zoomausalueen asetus on tuotu Johdinsarjatoiminnon asetusvalikkoon. Asetus määrittää millimetreinä X-suunnassa ruudulle näkyviin tulevan leveyden. Kohdesymboli sijoittuu kuva-alueen keskelle. Soveltuva asetusarvo on yleensä välillä 200 ...300.

VALMIS -näppäin taulukon lisäyksessä on otettu pois käytöstä virheellisten tuplaklikkausten eliminoimiseksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.