Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex ED 2021 ja HD 2021

  
HD_72.png

Sähkönumerot.fi integraatio

Nyt saat helposti käyttöön sähkönumerot -sivuston tiedot Vertex ED suunnitelmiisi.


Näin käytössäsi on yhteinen nimikkeistö muiden alan toimijoiden kanssa.

Lue lisää
Johdintunnusten hallintatyökalu on entistä yhtenäisempi.


Tunnusdata-toiminnon käyttömahdollisuuksia on laajennettu ja käyttötilanteiden hallinta on yhtenäisempää.

Peruskäyttö säilyy hyvin yksinkertaisena ja joustavana kehitysaskeleista huolimatta.


Voit nyt hallinnoida yhdestä paikasta tunnusten yhteisiä ja yksilöllisiä sisältöjä ja sääntöjä.

Valintalistojen arvoille voidaan lisätä käyttöohjeeksi selityksiä.


Valikoiden valintavaihtoehtojen muokkaus toimii nyt suoraan Tunnusdata -dialogin käyttöliittymästä.

Sääntöjen ja linkkien käyttöä on helpotettu selkein käyttövinkein.
Johdinsarjojen suunnittelu 3D-muodossa Vertex G4 kokoonpanossa

Suunnittelu voidaan aloittaa rinnakkain heti mekaniikan mallinnusvaiheessa, joten valmistuksen myöhästymisiltä vältytään.

Käyttökelpoiset reitit ja niiden pituudet saadaan helposti ja tarkasti 3D-mallista.

Tilavaraukset ovat täydellisinä tallessa 3D-kokoonpanossa.

Lue lisää

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.