Skip to main content
Skip table of contents

Pohjakuvat

Pohjakuvat arkistoidaan projektin piirustusarkistoon piirustusryhmille BASEDWG_E ja BASEDWG_I. Pohjakuvien käsittely ei poikkea muista piirustuksista muuten kuin sisällön suhteen. Ne voidaan esimerkiksi kopioida toisesta projektista. Suositeltavaa on käyttää erillistä projektia pohjakuvien "kirjastona", jossa säilytetään oman "suunnittelustandardin" mukaisia pohjakuvia.

Resurssitietokanta

Pohjakuvan keskeinen osa on ns. resurssitietokanta – piirustuksen sisäinen tietokanta, joka kertoo mitä projektin resursseja kyseisen pohjan käyttö projektin piirinä/käyttönä varaa projektilta. Pitää muistaa, että resurssit varataan pelkästään resurssitietokannan perusteella. Projektin resurssien käyttöä voisi siis tutkia kuiva-ajamalla projektin piirit pelkillä grafiikasta tyhjillä pohjakuvilla ja silti nähtäisiin riittävätkö jo määritellyt projektin resurssit piirien tekoon!
Resurssitietokantaan päästään pohjakuvan tila-valikosta:


Oikealla sivustalla näkyvät aktiivin resurssin parametrit. Resurssin parametreilla ohjataan pohjan vaatimien resurssien valintaa ja voi olla aluksi vaativaa hallita. Kokeneisuudesta riippumatta pohjakuva kannattaa AINA testata laatimisen jälkeen. Pohjakuvat ovat usein variantteja toisistaan ja testaamaton virheellinen pohja voi tuottaa lisää myöhempää korjaustarvetta!


Seuraavassa luvussa on esitelty eri resurssityyppien parametrit. Vaikka parametreja on paljon, tietyntyyppisten pohjakuvien parametrit ovat useimmiten toistensa kaltaisia, kun haluttu esitystapa on valittu. Sen vuoksi aiemmat pohjakuvat ovat hyvä referenssiaineisto (TESTATTUNA!)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.