Skip to main content
Skip table of contents

2022 PDF-tulosteet

 

Eng:


Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 28.0.00 (vx. 2022)

PDF-kirjaTulostusjärjestys dokumentti-indeksin avulla

Piirustusten arkistokortille voidaan määrittää dokumentti-indeksi, joka määrittää niiden järjestyksen PDF-kirjassa. Asetus määritetään myös PDF-tulostusprofiilille kohtaan Piirustusnumeroiden aakkostus.

Linkki- ja viitetekstien väriasetus

PDF-kirjaan syntyville linkki- ja viiteteksteille on nyt mahdollista määrittää jokin tietty väri. Asetus on PDF-tulostusprofiilikohtainen. Lue lisää uusista linkkityypeistä alta.


PDF-linkit

Uusia linkitysmahdollisuuksia PDF-tulosteisiin

Uusien tekstilinkkien käyttö tapahtuu tekstidialogin piilokoodikentän avulla.
Linkki saman PDF-kirjan piirustukseen

Piilokoodi pdflink:<PIC_ID>:<SHEET_ID>

Esim. pdflink:ABC:3

Linkki saman PDF-kirjan PostScript-tiedostoon

Piilokoodi pdflink:<file.ps>"

Esim. pdflink:my_file.ps

Linkki toisen PDF-kirjan piirustukseen

Piilokoodi pdfpdflink:File="<file.pdf>",Dest="<PIC_ID>.<SHEET_ID>.vxp"

Esim. pdfpdflink:File="my_file.pdf",Dest="ABC.3.vxp"
Linkki PDF-tiedostoon

Piilokoodi pdfpdflink:File="<file.pdf>"

Esim. pdfpdflink:File="folder\my_file.pdf"

Linkki PDF-tiedoston sivulle

Piilokoodi pdfpdflink:File="<file.pdf>",Page="<page_no>"

Esim. pdfpdflink:File="my_file.pdf",Page="3"

Linkki PDF-tiedoston kohteeseen

Piilokoodi pdfpdflink:File="<file.pdf>",Dest="<dest_name>"

Esim. pdfpdflink:File="my_file.pdf",Dest="my_dest"
Linkki dokumenttiin

Piilokoodi pdfdoclink:File="<file.xxx>"

Esim. pdfdoclink:File="D:\my_file.doc"

Linkki WWW-sivulle

Piilokoodi pdfurilink:URI="<web_address>"

Esim. pdfurilink:URI="https://www.vertex.fi""

Sijainti- ja katkaisuviitteiden linkit

Samaan piirustusryhmään kuuluvien piirustusten sijainti- ja katkaisuviitteet voivat olla myös toiseen piirustusnumeroon - ei pelkästään toiselle lehdelle.

Nämä linkit ovat aiemmin toimineet PDF-kirjassa, jossa on mukana kaikki piirustukset. Nyt ne voivat toimivat myös PDF-kirjasta toiseen, mikäli jokaisesta piirustusnumerosta tehdään oma PDF tiedosto. PDF-tiedostot pitää tällöin nimetä <PIIRUSTUSNUMERO>.pdf ja niiden pitää sijaita samassa kansiossa.

Linkkien toimivuutta PDF-kirjasta toiseen voidaan räätälöidä tapauskohtaisesti toimimaan myös muulla tavalla nimettyjen PDF-tiedostojen kesken.Tällöin linkin kohteen PDF tiedoston nimi pitää pystyä päättelemään projektitunnuksen sekä lähde- ja kohdepiirustusnumeroiden perusteella.

Linkkien avaaminen Vertex-kuvissa

Asetetut linkit ovat avattavissa myös Vertex ED:n kautta kesken käytön. Asetetun linkin saa avattua valitsemalla linkkiteksti ja valitsemalla Avaa linkki hiiren toisen napin takaa löytyvästä valikosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.