Skip to main content
Skip table of contents

Piirustustoiminnot

Piirustustoimintojen sijainti

Piirustustoiminnot löytyvät ohjelman Arkisto-välilehden kohdasta Dokumentit.


Piirustukset Vertex ED:ssä

Projektien alle kertyy koko työstettävä itsenäinen suunnittelukokonaisuus, joka rakentuu piirustuksista ja piirustusten piirustuslehdistä. Kukin piirustus sisältää aina vähintään yhden piirustuslehden ja vastaavasti yksi projekti voi sisältää useita piirustuksia monine piirustuslehtineen. Piirustuksia voidaan tehdä ja hallita myös projektien ulkopuolisina kokonaisuuksina omassa erillisessä piirustusarkistossaan.

Piirustusryhmät

Projektin piirustuksista voidaan muodostaa piirustusryhmiä, joita ohjelma käsittelee piirustuksen kaltaisena kokonaisuutena esimerkiksi luetteloiden muodostuksen yhteydessä.

Monilehtiset piirustukset

Monilehtisessä piirustuksessa jokainen piirustuslehti on erillinen oma tiedostonsa, jolloin lehtikohtainen suunnittelu on täysin itsenäinen toimenpide ja kutakin lehteä voi suunnitella esimerkiksi oma suunnittelijansa. 

Revisioiden käsittely

Vastaavasti myös piirustusten revisiointi voidaan tehdä lehtikohtaisesti. Tällöin muutosten teko ja muutoshistorian seuraaminen on mahdollisimman joustavaa suurissakin suunnitteluympäristöissä.

Uusi piirustus ja piirustuksen arkistokortit

Perustat uuden piirustuksen tai piirustuslehden piirustustoimintojen Uusi-toiminnon kautta. Piirustukseen kuuluu aina yksi tai useampi piirustuslehti (sivu), joille on annettava numero niitä perustettaessa. Numeroinnin apuna voit käyttää ohjelman omaa numerointiautomaattia (Hae-toiminto), joka sarjoittaa perustettavien piirustusten ja piirustuslehtien numeroinnin automaattisesti erikseen määriteltävien asetusten mukaisesti. Voit valita lisätäänkö piirustus tekovaiheessa arkistoon ja halutessasi voit yhdistää perustettavan piirustuksen johonkin jo olemassa olevaan, arkistosta löytyvään projektiin.

Uutta piirustusta tai piirustuslehteä tehdessä ja arkistoon lisättäessä piirustukselle tai piirustuslehdelle annetaan arkistotietoja, joiden avulla piirustusta tai osakokonaisuutta voidaan kuvata tarkemmin esimerkiksi nimityksin, tekijöin ja päiväyksin. Piirustuksen arkistotiedot määritetään Uusi piirustus -valintaikkunasta löytyvän Piir.kortti-valinnan kautta ja piirustuslehden arkistotiedot puolestaan samasta valintaikkunasta löytyvän Lehtikortti -valinnan kautta. Piirustusta tai piirustuslehteä tehdessä määritetään myös piirustuksen kuvarajat, mittakaava ja mahdollinen piirustustyyppi. Piirustuksen perustamisen lopuksi määrität piirustukselle piirustuslomakkeen. Voit käyttää oletuslomaketta tai valita listasta parhaiten tilanteeseen sopivan piirustuslomakkeen. Voit myös tarpeesi mukaan tehdä uusia piirustuslomakkeita Omien piirustuslomakkeiden laatiminen -sivulle kasatun ohjeen mukaisesti.

Piirustuksen avaaminen ja aktivoiminen

Piirustusten avaaminen tapahtuu Avaa-toiminnon kautta. Mikäli lähdet liikkeelle tyhjältä pöydältä, valitset ensin projektin, jonka alta haluat avata piirustuksen. Mikäli projekti on jo aktiivisena taustalla, valitset piirustusryhmästä haluamasi avattavan piirustuksen ja piirustuslehden.

Avaa-toiminnon alta löydät vaihtoehdot piirustusten avaamiseen piirustusryhmästä ja arkistosta sekä toiminnon punakynäpiirustusten avaamiselle. Punakynäpiirustusten käyttö edellyttää punakynämerkintöjen tekoa Vertex ED:n erikseen lisensoitavalla katselupääte- ja punakynäohjelmalla. (Vertex ED Red Pen)

Muut piirustustoiminnot

Piirustuksen tiedot

Valitessasi Piirustuksen tiedot -toiminnon piirustuksen ollessa avoinna avaat piirustuksen perustamisvaiheessa täytetyn piirustusnumeron arkistokortin.

Voit tehdä piirustusnumeron arkistokorttiin muutoksia ja lisäyksiä missä tahansa suunnittelutyön vaiheessa.

Piirustuslehden tiedot

Valitessasi Lehden tiedot -toiminnon piirustuksen ollessa avoinna avaat piirustuslehden perustamisvaiheessa täytetyn piirustuslehden arkistokortin. Voit tehdä piirustuslehden arkistokorttiin muutoksia ja lisäyksiä missä tahansa suunnittelutyön vaiheessa.

Piirustusten ja lehtien käsittely

Piirustusten ja lehtien käsittely -toiminnon näkymä näyttää kootusti kaikki projektiin liittyvät piirustukset ja piirustuslehdet samassa taulukkonäkymässä. Toiminnon avulla voit esimerkiksi poistaa turhia projektiin kuuluvia piirustuksia, vaihtaa piirustusten numeroita sekä muokata piirustuslehtien numerointia ja järjestystä. 

Revisiot

Revisiot -toiminnon avulla näytät ja muokkaat piirustusten ja ohjelmassa tuotettujen raporttien revisiotietoja.


Kopiointi

Kopiointi-toiminnon avulla kopioit piirustuksia ja tietokantoja projektien välillä sekä kopioit saman projektin piirustuksia uusille piirustusnumeroille.

Ylläpito

Ylläpitotoimintojen avulla muokkaat kootusti piirustus- ja lehtiarkistojen tietoja, teet piirustus- ja lehtiluetteloita sekä siirrät piirustuksia projektista toiseen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.