Skip to main content
Skip table of contents

2020 Kaaviot

  
Johdinten tunnustoimintojen uudistukset

Johtimien vanhat, näkyvinä teksteinä esiintyneet tunnukset uudistuvat nyt objektipohjaisiksi tiedoiksi. Tiedot voidaan valinnan mukaan esittää myös näkyvinä teksteinä. Samalla tietojen roolit ovat täsmentyneet joka paikassa samalle aidolle merkitykselle, eikä esimerkiksi piirustuksen tyyppi tai muu toiminnallinen ominaisuus vaikuta tiedon tulkintaan. Johdintietoja voidaan antaa huomattavasti enemmän, ja myös HD:n putkitiedot ovat saaneet vastaavan uudistuksen.


Johdinsarjoista tutut yhdistelmädialogit ovat edelleen käytettävissä, mutta nekin käyttävät johdinten tunnusdataa tietojen tallennukseen.

Uusi toiminto: Liittimen valinta

Liittimen valinta toiminto nopeuttaa huomattavasti tavallisten liitinpinnien ja riviliitinpisteiden numerointia. Toiminto avaa dialogin, jossa valinnan kohteena olevan liittimen tilanne näkyy selkeästi käyttäjällle. Liittimelle tulee samalla valinnalla sekä Laite- että Kosketintunnus.
Lehtisarjatoiminnoille uusi ilme ja lisää toiminnallisuutta

Lehtisarjatoiminnot on saanut uuden visuaalisemman dialogin ja paljon lisää toiminnallisuutta. Toiminnot on ryhmitelty havainnollisemmmin ja kaikki ovat aina näkyvissa.Dialogi myöskin muistaa valitun kohderyhmän, joten valintaan ei tarvitse joka kerta kiinnittää erikseen huomiota.

Lokiselain uudistui

Lokiselaimen uudistus tehostaa sen käyttöä piirustussarjojen yhteenvetojen ja hakujen tarkistuksiin sekä erilaisten virhetilanteiden paikallistamiseen. Selain näyttää edelleen eri toimintojen tuottamat lokitiedot omina kokonaisuuksinaan, joista käyttäjä voi valita mieleisensä kategorian.Laitetunnuksen käsittelyyn uusi dialogi

Laitetunnusten syötön ja korjaustoiminnon dialogi on uudistunut. Se sisältää nyt joustavat tavat historian käyttöön, Laitetunnusstandardin tai projektin kojeluettelon käyttöön ja tunnusten numeroarvon kasvatukseen/pienennykseen.


Virheiden ilmaisu havainnollisemmin

Eri tilanteissa tulevia virheilmoituksia kohdistetaan nyt aiempaa selvemmin. Kuvaan lisätään huomiomerkinnät ja niiden virheilmoitus tulee geometriavihjeeseen. Merkinnät säilyvät kuvassa myöhempää tarkastelua varten, jonka jälkeen niitä voidaan poistaa yksitellen tai kuvasta voidaan poistaa kaikki kerralla.
Kaapelien käsittelyn uudistukset

Kaapelointitoiminnot on siirtynyt Piirustus -välilehdeltä Suunnittelu -välilehdelle.

Kaapelien varaustiedon käsittely, kaapelien ryhmittely ja kaapelien johdotuksen toiminnot ovat saaneet monia uusia toiminnallisuuksia. Nämä tulevat käyttöön, kun projektille asetetaan kaapelien käyttötavaksi Projektikohtainen:Kaapelien numerointitoimintoon on tullut uusia ominaisuuksia, kaapelien ryhmittelyyn on tullut valmiita kategorioita ja kaapelointitietojen päivityksessä on uusia mahdollisuuksia automatiikkaan ja massaoperaatioihin.

Pääosiltaan käyttöliittymän perusnäkymä on tutun näköinen:Kaapelien hallinta on helpompaa

Kaapelien valintaa voidaan ohjata monin tavoin, vaikkapa laatimalla projektikohtainen suosikkilista, tai käyttämällä kaapelien teknisiä parametreja listan suodatukseen:


Kaapelityyppien vaihto tapahtuu hallitusti ja ohjelma tarkistaa, onko vaihto mahdollinen:Suosikkilistan laatiminen on helppoa ja nopeaa ruksaamalla projektille sopivat kaapelityypit listalta. Valinta toimii Päälle/ Pois -periaatteella. Muutokset näkyvät käyttäjälle havainnollisesti:


Kaapeloinnin tiedot näkyvät myös johdinkohtaisessa vihjekuplassa:

Symbolieditorin toiminnallisuutta on parannettu

Symbolieditori -tilassa on säädetty muutamien toimintojen vaikutusta symbolin IO -pisteisiin, jotta käyttäjä ei vahingossakaan saisi tehyä virheellisiä kombinaatioita pisteistä.

Symbolin tallennuksen yhteydessä tehdään symbolin IO-pisteiden tarkistuksia. Ohjelma tarkistaa mm. Kytkentäpisteiden parina olevat kosketitntunnuspisteet. Mikäli virheitä havaitaan, tallennus keskeytyy virheilmoitukseen.


Kilpitekstin valintaa on nopeutettu

Kilpitekstin valinta toimii nyt uuden dialogityypin ansiosta myös tuplaklikkauksella. Valinta toimii myös valinta - OK -yhdistelmällä kuten ennenkin.

Symboliselaimeen tuli uudistuksia

Symboliselaimen käyttöön on tullut aseteltavia käyttöä sujuvoittavia piirteitä. Valintahistoriaa voi nyt hyödyntää joustavasti ja nopeuttaa toistuvien symbolien valintaa. Hakutoimintoon on tullut uutena ominaisuutena asetuksia ja suosikkien käyttö on muuttunut monipuolisemmaksi.


Lomakkeen virhetarkistusta täsmennetty

Piirustuslomakkeen virheet voivat estää tai haitata lomakkeen tuottamien viittauskoordinaatistojen toimintaa. Nyt ohjelma ilmoittaa virheen ilmentyessä tarkan sivun, jolla virhe ilmenee. Näin vioittuneen lomakkeen paikallistaminen on nopeaa ja korjaus käy sujuvasti.


Symbolikirjaston käsittelyä sujuvoitettu

Symbolikirjaston sisällön käsittelyn toimintoja on parannettu entistä sujuvammiksi. Symbolien poisto toimii vapaamuotoisella monivalinnalla. Poistetut rivit merkitään poistetuiksi ja lopullinen poisto tapahtuu vasta, kun dialogista poistutaan OK:lla. Näin toimenpide on myös peruuutettavissa.


Puuttuvan laitetunnuksen haku toimii täsmällisemmin

Puuttuvan laitetunnuksen haku Etsi -toiminnolla löysi myös kaikki sellaiset symbolit, joilla ei ollut lainkaan laitetunnuspistettä. Nyt tämä piirre on korjattu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.