Skip to main content
Skip table of contents

Positiointi

Instrumentoinnin omalla toiminnolla 'Kaappimäärittelyt ja dokumentit' muokataan projektin kytkentäpaikkojen ja –kaappien listaa. Samalla voidaan dokumenttinäkymässä lisätä kuhunkin kytkentäpaikkaan liittyvien dokumenttien generointiohjeet.

Dokumenttien generointiin liittyen järjestelmä lisää positioluetteloon automaattisesti '-PROJECT-' position, johon voidaan liittää ne dokumentit, jotka eivät suoraan liity yksittäiseen positioon. 

Piirien ja sähkökäyttöjen generointia varten luodaan valintaohjeita, joilla generointia ohjataan. Ohjeiden määrittelyn helpottamiseksi kullekin kytkentäpaikalle (positiolle) annetaan lisätietona mitä resurssityyppejä ko. kytkentäpaikasta on saatavissa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.