Skip to main content
Skip table of contents

Piirien/lähtöjen määrittely ja generointi

Piirien generointia varten tehdään alla olevan taulukon mukaisia valmisteluja. Vasta generoinnissa ja pohjien kokeiluvaiheessa aiemmin esitellyt työvaiheet pitää olla tehtynä generoitaviin piireihin liittyen.  

Työvaihe

Tarvittavat tehtävät

Piirien tietojen lisääminen

Lisätään kunkin piirin tiedot piiriluetteloon halutussa laajuudessa. Jos piirien tiedot on esimerkiksi Excelissä, voidaan laatia Import-ohje, jolla piirien tiedot importoidaan erillisellä toiminnolla piiriluetteloon.

Pohjakuvien valmistelu

Lisätään projektille tarvittava määrä piiripohjia. Piirustusryhmä BASEDWG_I tai BASEDWG_E. Pohjakuvat voidaan myös kopioida toisesta projektista

Pohjakuvien testaus

Jos valintaohjeita ei ole vielä määritelty, lisätään ohje PTESTI, lisätään testattava piiripohja vastaavalle piirille luettelossa ja merkitään valintaohjeeksi PTESTI. Piirustusnumeroksi voi antaa esim. PTESTI. Piiripohjaa voi nyt testata generoimalla kyseisen piirin.Jos generointi tuottaa hyväksyttävän tuloksen, pohja on toimiva ainakin resurssivarausten osalta.

Valintaohjeiden määrittely

Kullekin generoitavalle piirille pitää määritellä valintaohje, jolla piirin eri resurssit valitaan piiripohjan resurssilistan mukaisesti. Valintaohje sisältää kullekin resurssityypille kaapin/kotelon, josta kyseistä resurssityyppiä on varattavissa.

Erikoisresurssien varaus

Aina on tilanteita, joihin piiripohjien generoinnin sääntövalikoima ei sovellu. Mm. niissä tapauksissa voidaan käyttää resurssien ennakkovarauksia

Piirien generointi

Generoidaan piirit annetuille piirustusnumeroille käyttäen lopullisia valintaohjeita. Generointi varaa tarvittavat resurssit ja ilmoittaa varausten onnistumisesta.

Generointien uusinta/muokkaus

Esim. piirin pohjaratkaisuun saattaa tulla muutoksia. Tilanteesta riippuen voidaan purkaa aiempi generointi (korvamerkitä aiemmin käytetyt resurssit ja varata uusia) ja generoida uudelleen. Voidaan myös muokata generoitua piiriä käsin ja varata uusia/vapauttaa resursseja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.