Skip to main content
Skip table of contents

Pohjakuvien grafiikan käsittely


Pohjakuvien grafiikka piirretään samoin kuin piirikaaviossa muutenkin piirrettäisiin:

  • Yhteysviivojen kytkentätyyppi oikein (kaapeli/sis. johdotus)
  • Yhteysviivojen kytkennät oikein
  • Instrumenttien pinninumerointi oikein.

Lyhyesti sanottuna:TEE POHJAKUVA OIKEIN, SÄÄSTÄT TYÖTÄSI MYÖHEMMIN
Kytkentöjen lisäsi pohjakuva sisältää piirtotavasta riippuen suuren määrän viittauksia varattuihin resursseihin. Pohjakuvan tietokantaviittauksiin on käytettävissä avustava dialogi, joka aktivoidaan työkaluvalikon asetukset välilehdeltä. Dialogia käytetään kaiken tyyppisten tekstien/tunnusten syöttöön kuvassa. Pitää kuitenkin muistaa tunnusten parametristen dialogien yleinen asetus (näppäinyhdistelmä <välilyönti>+P), joka aktivoi/kytkee pois myös pohjakuvien dialogin.
Esimerkkinä tilanne, jossa muokataan IO-kanavan laitetunnusta.


Huomaa
Vaikka grafiikalla ei varata resursseja, erityisesti johdotukseen (ristikytkentä, kaapelointi) liittyvät tiedot kerätään generoiduista pohjakuvista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.