Skip to main content
Skip table of contents

Johdinsarjasovelluksen asetukset

Johdinsarjasovelluksen asetukset löytyvät Vertex ED:n Suunnittelu-välilehdeltä valinnan Johdinsarjat - Tiedot - Johdinsarjasovelluksen asetukset takaa.

Asetusdialogin sisällön esitystapa muuttuu sen mukaan, onko ohjelman taustalla projekti aktiivisena. Jos taustalla ei ole aktiivista projektia, Johdinsarjasovelluksen projektiasetukset -dialogi näyttää vain yleiset oletusarvoiset johdinsarjasovelluksen asetukset. Jos taustalla on aktiivinen projekti, dialogi näyttää rinnakkain sekä oletusarvoiset, että projektikohtaiset johdinsarjasovelluksen asetukset.

Käyttäjän on myös mahdollista siirtyä muokkaamaan Johdinsarjan projektiasetusten oletusarvoja valitsemalla Muokkaa oletusarvoja. Lisäasetukset -valinnan kautta käyttäjän on mahdollista lisätä yleisiä parametreja projektiensa taustalle.

Vertex ED 2020 -versiosta lähtien Johdinsarjan projektiasetukset sisältävät uudet asetukset maadoitustunnuksille ja katkaisukoneen asetuksille.

Oletusarvoiset asetukset

Johdinsarjasovelluksen asetusdialogi, kun taustalla ei aktiivista projektia:

Oletusarvoiset asetukset koskevat nimensä mukaisesti kaikkia uusia projekteja ja mikäli oletusasetuksiin tehdään muutoksia, muutokset eivät päivity automaattisesti koskemaan edellisten oletusarvojen alaisuudessa aloitettuja tai viimeisteltyjä projekteja.

Projektikohtaiset asetukset

Johdinsarjasovelluksen asetusdialogi, kun taustalla on aktiivinen projekti:

Projektikohtaiset asetukset ovat ns. ylitse oletusarvoisten asetusten niiltä osin kuin ne ovat erilaisia verrattuna oletusarvoisiin asetuksiin. Uudet perustetut projektit ovat siis lähtökohtaisesti aina oletusarvoisten asetusten mukaisia, kunnes oletusasetuksen arvoa muutetaan joltain osin tai listaan lisätään uusia projektikohtaisia asetuksia.

Asetusten muuttaminen

Asetusten muuttaminen tapahtuu kunkin asetuskentän kulmanuolen takaa löytyvän listan valintalistan kautta tai käsin kirjaamalla.

Johdinsarjan maadoitus- ja katkaisukoneasetukset

Vertex ED 2020 -versiosta lähtien Johdinsarjan projektiasetukset sisältävät uudet asetukset maadoitustunnuksille ja katkaisukoneen asetuksille.

Maadoituksen tunnusasetukset

Maadoituksen asetusten kautta käyttäjä voi määrittää tunnukset 20:lle maadoituspisteen tunnukselle. Oletusarvoisesti ohjelma tulkitsee pienellä m-kirjaimella ja isoilla GND-kirjaimilla alkavat laitetunnukset maadoituspisteiksi.

Katkaisukoneen asetukset

Katkaisukoneen asetuksiin käyttäjä voi kirjata käyttämänsä katkaisukoneen parametreja hyödynnettäväksi johdinsarjan tuotantovaiheessa.

Jos tarvitset katkaisukoneen asetuksiin muutoksia tai lisää parametreja määriteltäväksi, ota yhteys Vertex-tukeen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.