Skip to main content
Skip table of contents

Videointi-työkalu 2024

Tallenna myös ääni ruudunnauhoituksiin

Olemme lisänneet Videointi-työkaluun mahdollisuuden tallentaa ääntä.

Äänilähteenä voi olla mikrofoni tai järjestelmän äänet. Voit itse valita mitä sisääntulolaitetta käytät.

Voit nyt tehdä opasvideoita entistä helpommin ja laadukkaammin. (Vertex ID: VX-8217)

Ohjelma luo automaattisesti kansiorakenteen videoinnin aikana muodostuville tiedostoille.

 Käyttäjän on helpompi löytää valmiit tuotokset ohjelman user-kansiosta sijatisevasta kansiosta ScreenRecorder.

Kansiorakenteessa on kolme alikansiota: Log, Temp ja Video.

Näistä kansio Video sisältää valmiit nauhoitukset äänen kanssa tai ilman.

Voit toki tallentaa nauhoituksesi haluamaasi kansioon vapaasti. (Vertex ID: VXCORE-112)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.