Skip to main content
Skip table of contents

2019 Kaaviot

    
HD_72.png
Piirustuslomake symbolina

Uudistettu piirustuslomake toimii symbolina. Näin lomake pysyy entistä paremmin yhtenäisenä verrattuna viivoista ja teksteistä ryhmäksi tallennettuun lomakkeeseen. Lomakkeiden korjailu ja uusien lomakkeiden laatiminen on huomattavasti aiempaa suoraviivaisempaa verrattuna ryhmään tallennettuun lomakeraamin symboliin.

Uusi lomake on täysin yhteensopiva ja vaihtokelpoinen vanhojen lomakkeiden kanssa.

Tämä ominaisuus tuli jo version 24.0.04 korjauspaketissa.

Symboliselaimeen käyttäjäkohtainen suosikkihaara

Jos usein käytetyt symbolit halusi nopeasti saataville, ne piti siirtää tätä varten lisättyyn selainkansioon tai sen alikansioihin. Nyt symbolit voidaan tallentaa aina rooliensa mukaisiin selainkansioihin, ja jokainen käyttäjä voi lisätä usein käyttämiensä symbolien valinnan Suosikit -kansioon tai sen alle lisättyyn alikansiopolkuun. Symbolien alkuperäinen tallennuspaikka ei muutu suosikki -valinnan vuoksi.

Tämä selkeyttää symbolikirjastojen yleistä käyttöä ja hallinnointia.


Elementtien yleisen attribuutin käyttö on helpompaa

Yleiset attribuutit valikkoon voidaan lisätä attribuutteja kuvaamaan elementin lisätietoja. Valittavien parametrien monimutkainen asetteluvalikko on korvattu uudella piirustuksen tyyppiin perustuvalla valikolla. Valikot toimivat joustavasti.

Valittavissa olevat asetukset ja niille sopivat vaihtoehdot näkyvät käyttäjälle entistä selkeämmässä muodossa.

Kaavioiden tunnusten syöttöä on selkeytetty

Kaavioiden johdinten ja laitteiden tunnusten syöttöä on muutettu helpommin opittavaan ja muistettavaan muotoon. Tunnusdialogien toimintaa ohjataan vahvasti piirustusten tyypillä ja lisäksi yhteysviivojen tyypillä aiempien asetusten sijaan. Näin toimintomoodien asettelu jää turhaksi ja toiminnot käyttäytyvät loogisesti eri tilanteissa.

Tutustu tarkemmin tästä linkistä

Kytkennän tarkastelu ja kaavion avulla valinta

Nyt samassa potentiaalissa ketjuttuvat johtimet saa kerralla valittua.
Lisäksi yhden johtimen tai symbolin valintaa saa laajennettua kytkentää seuraten koko kiinnostavan kaaviosivun osuuden kattavaksi.
Toiminnot käynnistyvät elementtien tilannekohtaisista valikoista. 


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.