Skip to main content
Skip table of contents

Liitinrimat

Liitinrimat luettelo sisältää listan projektin liitinrimoista ja niiden sisältämistä liittimistä.

Yllä näkymä DCS:ltä kentälle päin ja alla kenttäkotelolta DCS:lle päin.

Liitinlistaan kertyy tieto liittimien käytöstä joko runkokaapelin kytkennässä tai käsin tai generoinnissa tehdystä varauksesta. Liitinrimat päivitetään laiteluettelosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.